Σάρωση έντυπων εγγράφων

Για να σαρώσετε ένα έγγραφο:

  1. Στον Επεξεργαστή OCR, κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων ή στην επιλογή Αρχείο > Σάρωση σελίδων....
  2. Επιλέξτε μια συσκευή σάρωσης και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της εικόνας.
  4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είναι ικανοποιητική, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις... και ορίστε τις επιλογές επεξεργασίας εικόνας.
    Αυτές οι επιλογές καθορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση.
  7. Αν ένα έργο OCR είναι ήδη ανοιχτό, όταν σαρώσετε νέες σελίδες, οι σαρωμένες σελίδες θα προστεθούν στο τέλος του έργου. Εάν δεν είναι ανοικτό κανένα έργο OCR αυτήν τη στιγμή, τότε δημιουργείται ένα νέο από τις σαρωμένες σελίδες.

Βλ. Συμβουλές σάρωσης για μερικές συμβουλές σχετικά με την επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων σάρωσης.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.