Αντιγραφή περιοχής ως πίνακα

Για να αντιγράψετε μια περιοχή ενός εγγράφου PDF ως πίνακα:

 1. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο γύρω από την περιοχή που θέλετε να αντιγράψετε.
  Μπορείτε να επισημάνετε έναν πίνακα ή οποιοδήποτε μέρος του, καθώς και απλό κείμενο, ακόμη και σε εικόνες.
  Η περιοχή που επισημαίνετε θα πρέπει να περιορίζεται σε μία μόνο σελίδα.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται δίπλα στην επισημασμένη περιοχή.  Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην επισημασμένη περιοχή και να κάνετε κλικ Αντιγραφή ως Πίνακας στο μενού συντόμευσης ή να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης Ctrl+Alt+C.
  Πριν αντιγράψετε έναν πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε τη δομή του.
 3. Επικολλήστε τον αντιγραμμένο πίνακα στην επιθυμητή εφαρμογή.

Ο Επεξεργαστής PDF σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη δομή του πίνακα πριν να τον αντιγράψετε. Μπορείτε:

  • να προσθέσετε κατακόρυφους/οριζόντιους διαχωριστές,
  • να διαγράψετε διαχωριστές
  • να διαιρέσετε/συγχωνεύσετε κελιά πίνακα.

Αφότου το κείμενο από την επισημασμένη περιοχή έχει αναγνωριστεί, μια γραμμή εργαλείων με εργαλεία επεξεργασίας πίνακα θα εμφανιστεί δίπλα στην περιοχή.Χρησιμοποιήστε αυτά τα εργαλεία για να αλλάξετε τη δομή του πίνακα και κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων επεξεργασίας πίνακα. Ο επιλεγμένος πίνακας θα αντιγραφεί στο Πρόχειρο.

Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στον πίνακα στο αρχικό αρχείο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα στο αρχικό αρχείο στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.

Αν τα δεδομένα του πίνακα που έχει αντιγραφεί διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα του αρχικού αρχείου:

 • Εάν το έγγραφο δεν διαθέτει επίπεδο κειμένου, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές γλώσσες OCR.
 • Αν η σελίδα η οποία περιέχει δεδομένα που επιθυμείτε να αντιγράψετε έχει κακή ποιότητα επιπέδου κειμένου, αντικαταστήστε το επίπεδο κειμένου με ένα νέο.

Τώρα, προσπαθήστε να αντιγράψετε τα δεδομένα ξανά.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.