Existují dva způsoby, jak do programu zavést obrázek. Můžete

 • naskenovat papírový dokument
 • otevřít stávající obrazový soubor nebo dokument PDF

Skenování papírového dokumentu

 1. Zkontrolujte, zda je skener správně připojen k počítači, a zapněte jej.
  Pokyny k připojení a nastavení skeneru naleznete v dokumentaci k vašemu skeneru. Podmínkou je instalace potřebného softwaru dodaného se zařízením. Některé modely skenerů je třeba zapnout před zapnutím počítače.
 2. Do skeneru vložte stránku. Pokud je skener vybaven automatickým podavačem dokumentů, můžete do podavače vložit více stránek najednou.
  Poznámka: Pokud používáte plochý skener, rozložte stránky na skleněný povrch rovnoměrně. V případě nadměrného úhlu zešikmení nemusí být text správně rozpoznán.
 3. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Skenovat dokument… nebo zvolte příkaz Skenovat dokument… z nabídky Soubor.
 4. V dialogovém okně skenování, které se otevře, zvolte požadované možnosti skenování a stránky naskenujte. Výsledný obrázek se zobrazí v levém podokně okna aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint.

  Poznámka: Pokud je v aplikaci ABBYY FineReader 12 Sprint již otevřen dokument, všechny nově naskenované obrázky se připojí na jeho konec.

Tip: Chcete-li zaznamenat text z běžně vytištěných dokumentů, je nejlepší je naskenovat ve stupních šedi a v rozlišení 300 dpi.

Kvalita rozpoznávání textu je ovlivněna kvalitou původního dokumentu a nastavením skenování. Další informace o výběru správných možností skenování naleznete v části Tipy ke skenování.

Otevírání obrázků a souborů PDF

 1. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Otevřít obrázek nebo soubor PDF… nebo zvolte příkazOtevřít obrázek nebo soubor PDF… z nabídky Soubor.
 2. V dialogovém okně Otevřít obrázek vyberte obrázky, které chcete otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  Tip: Chcete-li vybrat několik souborů, přidržte klávesu Ctrl nebo Shift a klikněte na požadované soubory.

Poznámka:

 1. Pokud je v aplikaci ABBYY FineReader 12 Sprint již otevřen dokument, všechny nově naskenované obrázky se připojí na jeho konec.
 2. Přístup k některým souborům PDF je jejich autory omezen. Takováto omezení zahrnují ochranu heslem, omezení pro otevření dokumentu a omezení pro kopírování dokumentu. Pokud otevíráte takovéto soubory, může aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint vyžadovat heslo.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.