Инсталиране на един компютър (стандартно инсталиране на софтуера)

  1. Този начин е подходящ за всички типове лицензи, с изключение на Едновременния.
  2. При инсталирането на FineReader, той трябва да бъде активиран.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.