Optilise tekstituvastuse automatiseerimine ja plaanimine

Mitme dokumendi töötlemine tähendab sageli samade toimingute pidevat kordamist. ABBYY FineReader sisaldab sisemisi automaat-tegumeid, mis võimaldavad sooritada tavalisi toiminguid vaid ühe klõpsuga. Kui vajad täiendavat paindlikkust, saad luua kohandatud automaat-tegumeid saadaolevate töötlemissammude laiast valikust.

ABBYY FineReaderis sisaldub ABBYY Hot Folder – plaanimisrakendus, mis lubab töödelda dokumente, kui arvutit ei kasutata, nt öösel. Plaanitud tegumeid saab luua konkreetsete kaustade jaoks ja nendel on kõik sätted, mida on vaja kujutise avamiseks, tuvastamiseks ja salvestamiseks.

1/14/2020 5:26:19 PM


Please leave your feedback about this article