Giới thiệu ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader là một ứng dụng thông minh và dễ sử dụng, dùng để chụp hai loại ảnh chụp màn hình – Hình ảnh và Văn bản – từ bất kỳ vùng nào trên màn hình.

Tính năng của ABBYY Screenshot Reader:

  • Tạo ảnh chụp màn hình của hình ảnh
  • Chuyển ảnh chụp màn hình thành văn bản có thể chỉnh sửa
  • Lợi ích từ công nghệ OCR ABBYY có trong sản phẩm

ABBYY Screenshot Reader có giao diện đơn giản và trực quan. Điều đó có nghĩa là bạn không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào để có thể chụp ảnh chụp màn hình và nhận dạng văn bản bằng ứng dụng. Chỉ cần mở cửa sổ bất kỳ của ứng dụng bất kỳ và chọn phần màn hình máy tính bạn muốn "chụp ảnh".

27.08.2018 7:01:50

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.