Introduktion till ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader är ett smart och lättanvänt program för två typers skärmdumpning – Bild och Text – från ett valfritt område på skärmen.

ABBYY Screenshot Reader har följande funktioner:

  • Skapa skärmdumpar
  • Omvandla skärmdumpar till redigerbar text
  • ABBYY:s OCR-teknik ingår i produkten

ABBYY Screenshot Reader har ett enkelt och intuitivt gränssnitt, så du behöver ingen specialistkunskap för att kunna ta skärmdumpar och tolka text med programmet. Öppna bara ett fönster i vilket program som helst och markera en del av skärmen som du vill "fotogragera".

27.08.2018 7:01:50


Please leave your feedback about this article