Τι είναι το ABBYY Screenshot Reader

Το ABBYY Screenshot Reader είναι μια έξυπνη και εύχρηστη εφαρμογή για την καταγραφή δύο τύπων στιγμιότυπων οθόνης – Εικόνα και Κείμενο – από οποιαδήποτε περιοχή της οθόνης.

Δυνατότητες ABBYY Screenshot Reader:

  • Δημιουργία στιγμιότυπων οθόνης σε μορφή εικόνας
  • Μετατροπή των στιγμιότυπων οθόνης σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας
  • Επωφεληθείτε από την τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων της ABBYY, η οποία περιλαμβάνεται στο προϊόν

Το ABBYY Screenshot Reader διαθέτει ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε εξειδικευμένες γνώσεις για τη δημιουργία στιγμιότυπων οθόνης και την αναγνώριση των κειμένων σε αυτά. Ανοίξτε απλά οποιοδήποτε παράθυρο σε οποιαδήποτε εφαρμογή και επιλέξτε το τμήμα της οθόνης του υπολογιστή που επιθυμείτε να "φωτογραφίσετε."

27.08.2018 7:01:48


Please leave your feedback about this article