Zarządzanie licencjami

ABBYY FineReader PDF License Manager to specjalna aplikacja dołączona do programu ABBYY FineReader PDF, która służy do zarządzania licencjami tego programu. Aplikację tę instaluje się na stacji administracji licencjami podczas instalowania programu ABBYY FineReader PDF w sieci lokalnej (szczegółowe informacje znajdują się w temacie Instalacja usług License Server i License Manager).

Konfiguracja licencji za pomocą usługi ABBYY FineReader PDF License Manager:

  1. Dodaj licencje do usługi ABBYY FineReader PDF License Manager.
    Licencja programu ABBYY FineReader PDF (lub grupa licencji) ma identyfikujący ją niepowtarzalny numer seryjny. Aby aktywować licencję i dodać ją do usługę ABBYY FineReader PDF License Manager, należy aktywować jej numer seryjny.
  2. Utwórz pule licencji i dodaj do nich potrzebne licencje.
    Pula licencji to zbiór licencji lub numerów seryjnych o takim samym zakresie zastosowań. Pule licencji ułatwiają pracę z licencjami. Zamiast na przykład rezerwować każdą licencję osobno, wszystkie licencje można dodać do puli, po czym zarezerwować tę pulę dla grupy stacji roboczych / użytkowników.
  3. Rezerwacja pul i licencji dla odpowiednich stacji roboczych i użytkowników.
    Przed instalacją programu ABBYY FineReader PDF na stacjach roboczych należy rozesłać licencje między stacje robocze / użytkowników w Menedżerze licencji programu ABBYY FineReader PDF. Proces dystrybucji polega na rezerwacji licencji dla określonej stacji roboczej / użytkownika. Kiedy licencja zostanie zarezerwowana, prawo do korzystania z niej będzie mieć tylko określona stacja robocza / użytkownik.

Ważne! Rezerwacja licencji stanowiskowych i pul przed rozpoczęciem instalacji programu ABBYY FineReader PDF na stacjach roboczych. Aby utworzyć lub usunąć powiązanie stacji roboczej po zainstalowaniu na niej programu ABBYY FineReader PDF, konieczne jest usunięcie programu z tej stacji. Aby przenieść licencję pojedynczą z jednej stacji roboczej na inną po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader PDF, należy dezaktywować tę licencję. Liczba dozwolonych dezaktywacji jest ograniczona.

Więcej informacji na temat typów licencji i pracy z programem ABBYY FineReader PDF License Manager znajduje się w pliku pomocy usługi ABBYY FineReader PDF License Manager .

Uwaga. Licencje programu ABBYY FineReader PDF można przechowywać w chmurowym magazynie obiektów Blob Azure lub na komputerze, na którym zostały aktywowane. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Aktywacja licencji w magazynie obiektów Blob Azure.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.