Instalacja programu ABBYY FineReader PDF 16 na Serwerze terminalowym

Instalacja

Instalacja programu ABBYY FineReader PDF została przetestowana na serwerze Citrix Workspace App 1808 i wersjach wcześniejszych i w systemie Windows Server 2012 R2 i wersjach wcześniejszych z usługą pulpitu zdalnego systemu Windows 7.0 (instalacja została przeprowadzona przy użyciu Windows RemoteApp i Citrix Workspace App). Oba te rozwiązania mogą być zastosowane dla dowolnej wersji programu ABBYY FineReader PDF.

Program ABBYY FineReader PDF nie obsługuje strumieniowania aplikacji.

Dla licencji jednoczesnych i zdalnych:

 1. Przeprowadź instalację administracyjną.
  Serwer i Menadżer licencji można zainstalować na dowolnym komputerze w sieci lokalnej.
  Ważne! Serwer licencji powinien być zainstalowany na komputerze dostępnym przez cały czas dla wszystkich lokalnych komputerów, na których działa program ABBYY FineReader PDF.
  Uwaga. Serwer licencji można zainstalować na serwerze terminalowym.
  Patrz Instalacja administracyjna z serwera licencji i menedżera licencji, aby uzyskać więcej informacji.
 2. Uruchom Menedżer licencji.
 3. Dodaj wszystkie posiadane licencje w Menedżerze licencji.
 4. Zainstaluj program ABBYY FineReader PDF na serwerze terminalowym z administracyjnego folderu instalacyjnego.

Program ABBYY FineReader zostanie zainstalowany na serwerze terminalowym, tak jakby to była stacja robocza. Użytkownicy będą mogli podłączyć się do serwera i korzystać z programu FineReader poprzez klienta.

Uwaga. Jeżeli program ABBYY Screenshot Reader został zainstalowany na serwerze terminalowym i używany jest za pośrednictwem funkcji Windows RemoteApp lub Citrix Workspace App, użytkownicy będą mogli wyłącznie robić zrzuty ekranu aplikacji, które uruchomione zostały na tym samym serwerze terminalowym.

Specyfikacja licencji jednoczesnych i zdalnych

Liczba jednoczesnych połączeń będzie ograniczona przez parametry licencji.

Uwaga. Jeżeli użytkownik uruchomi program ABBYY Hot Folder lub inną powiązaną aplikację, nie uruchamiając przy tym programu FineReader, to i tak zostanie mu przydzielona Licencja równoczesna / Zdalny użytkownik. Powyższe nie dotyczy programu ABBYY Screenshot Reader, który do uruchomienia nie wymaga licencji jednoczesnej/zdalnej.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.