Przykład: Instalacja programu ABBYY FineReader PDF 16 przy użyciu programu SCCM

Przykład ten ilustruje proces instalacji w systemie Microsoft Windows Server 2012 R2.

 1. Utwórz administracyjny punkt instalacyjny (patrz Instalacja administracyjna z serwera licencji i menedżera licencji) lub administracyjny punkt instalacyjny dla wielu użytkowników (patrz Instalowanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami jednostanowiskowymi).
 2. Uruchom SCCM Administrator Console (konsolę administratora SCCM) i wybierz sekcję Software Library (Biblioteka oprogramowania).
 3. Wybierz pozycję Applications (Aplikacje) w grupie Application Management (zarządzanie aplikacją).
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy element Applications (Aplikacje) i w menu skrótów kliknij pozycję Create Application (Utwórz aplikację).
 5. W oknie dialogowym Create Application Wizard (Kreator tworzenia aplikacji) wybierz Automatically Detect information about this application from installation files (Automatycznie wykryj informacje o tej aplikacji z plików instalacyjnych). Wybierz Windows Installer (plik instalatora Windows) (*.msi)Type rozwijanej listy typów. Wprowadź ścieżkę dostępu do administracyjnego punktu instalacyjnego w oknie Location (Lokalizacja) i kliknij Next (Dalej).
  Uwaga. 32-bitowa wersja programu ABBYY FineReader PDF nie może być zainstalowana na systemie 64-bitowym. To samo dotyczy wersji 64-bitowej w systemie 32-bitowym.
 6. Wprowadź wszystkie wymagane informacje o programie ABBYY FineReader PDF. Nie wprowadzaj żadnych zmian w polu Installation Program (Instalacja program). Kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Sprawdź, czy aplikacja została utworzona prawidłowo i zamknij kreatora tworzenia aplikacji.


 8. Aby automatycznie załadować pliki instalacyjne na stacjach roboczych:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonej aplikacji i kliknij pozycję Properties (Właściwości) w menu skrótów.
  2. W otwartym oknie dialogowym przejdź na kartę Distribution Settings (Parametry dystrybucyjne) i włącz opcję Automatically download content when packages are assigned to distribution points (Automatycznie pobieraj zawartość, jeżeli pakiety są przypisane do punktów dystrybucyjnych).
 9. Zalecane ustawienia:
  Na karcie Deployment Types (Typy instalacji) wybierz ABBYY FineReader 16 Windows Installer i kliknij przycisk Edit (Edytuj). W oknie dialogowym właściwości przejdź na kartę Content (Zawartość) i ustaw Deployment options (Opcje instalacji) na Download content from distribution point and run locally (Załaduj zawartość z punktu dystrybucyjnego i uruchom lokalnie).
 10. Aby zainstalować aplikację na stacjach roboczych, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i w menu skrótów kliknij pozycję Deploy (Instalacja). Wybierz Device Collection (Zbiór urządzeń) w sekcji Collection (Zbiór).
  Uwaga: User Collection (Instalacje Zbiorów) użytkowników nie są obsługiwane.
 11. Dokończ proces instalacji tak jak zwykle.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.