Näide: SCCM-i kasutamine ABBYY FineReader 14 juurutamiseks

See näitlikustab Microsoft Windows Server 2012 juurutusprotsessi.

 1. Loo halduslik paigalduspunkt (vt Administratiivne install litsentsiserveri ja litsentsihalduriga) või mitme kasutaja halduslik paigalduspunkt (vt Mitme kasutaja haldusliku paigalduspunkti loomine).
 2. Käivita SCCM Administrator Console (SCCM administraatori konsool) ja vali jaotis Software Library (Tarkvara teek).
 3. Vali üksus Applications (Rakendused) rühmas Application Management (Rakenduse haldus).
 4. Paremklõpsa üksust Applications (Rakendused) ja klõpsa käsku Create Application (Loo rakendus) otseteemenüüs.
 5. Create Application Wizard (Rakenduse loomise viisardi) dialoogiboksis vali käsk Automatically Detect information about this application from installation files (tuvasta automaatselt selle rakenduse teave paigaldusfailides). Vali Windows Installer (*.msi fail) ripploendist Tipi. Määra tee halduslikku paigalduspunkti Location (Asukoha) aknas ja klõpsa nuppu Next (Järgmine).
  Märkus. ABBYY FineReader 14 32-bitist versiooni ei saa paigaldada 64-bitisesse süsteemi. Sama kehtib ka 64-bitise süsteemi kohta 32-bitises süsteemis.
 6. Täpsusta mis tahes nõutav teave ABBYY FineReaderi kohta. Ära muuda mingil moel Installation Program (paigaldusprogrammi) välja. Klõpsa nuppu Next (Järgmine).
 7. Kontrolli, kas rakenduse loomine õnnestus ja sule Rakenduse loomise viisard.


 8. Selleks, et laadida paigaldusfailid automaatselt tööjaamadesse:
  1. Paremklõpsa loodud rakendust ja klõpsa üksust Properties (Atribuudid) otseteemenüüs.
  2. Avanevas dialoogiboksis vali vahekaart Distribution Settings (Jaotamise seaded) ja luba suvand Automatically download content when packages are assigned to distribution points (Lae sisu automaatselt alla, kui pakendid on määratud jagamispunktidesse).
 9. Soovitatavad sätted:
  Vali vahekaardil Deployment Types (Juurutamise liigid) ABBYY FineReader 14 Windows Installer ja klõpsa käsku Edit (Redigeeri). Atribuutide dialoogiboksis vali vahekaart Content (Sisu) ja sea üksuse Deployment (juurutamine) suvandid asendisse Download content from distribution point and run locally (Lae sisu jaotuspunktist alla ja käita kohalikult).
 10. Rakenduse juurutamiseks tööjaamades paremklõpsa seda ja klõpsa käsku Deploy (Juuruta) kiirmenüüs. Vali soovitud Device Collection (Seadme kogum) Collection (Kogumis).
  Märkus: User Collection (Kasutaja kogumi) paigaldamisi ei toetata.
 11. Lõpeta juurutusprotsess tavapärasel moel.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.