Ühenduse protokolli häälestamine

[Licensing]
ConnectionProtocolType=[TCP\IP | NAMED PIPES]
Parameetri abil saab määrata kasutatava protokolli (TCP\IP) või nimitorud. Seda teavet kasutavad

  • License Manager juurdepääsuks License Serverile ning
  • tööjaamad juurdepääsuks License Serverile ABBYY FineReaderi installimiseks või parandamiseks.

Vaikimisi kasutatakse nimitorusid.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.