Administratiivse installi kausta nõuded

  1. 1.2 GB vaba kettaruumi administratiivse installipunkti loomiseks.
  2. Lugemisõigustega juurdepääs administratiivse installi kaustale (nt\\MyFileServer\Programs Distribs\ABBYY FineReader 14) kõigil kasutajatel, kelle arvutitesse ABBYY FineReader installida.
  3. Server (\\MyFileServer), milles administratiivne installipunkt luuakse, peab olema mis tahes pikki failinimesid toetava operatsioonisüsteemiga failiserver.
  4. Kui ABBYY FineReader 14 juurutamiseks kasutatakse kataloogiteenust Active Directory®, peab domeeniarvutite kontodel olema administratiivse installi kataloogi lugemisõigus.
  5. Tee peab vastama järgmistele nõuetele.
    • Tee ei tohi sisaldada ühtki muud märki peale nende, mis esinevad mitte-Unicode'i rakenduste vaikesüsteemikeeleks valitud keele koodilehel.
    • Vahekaustade nimed ei tohi alata tühikuga.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.