Ρυθμίσεις TXT

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διάταξη εγγράφου

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.

 1. Μορφοποιημένο κείμενο
  Διατηρεί τις παραγράφους, αλλά όχι τις ακριβείς θέσεις των αντικειμένων και το διάστιχο. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κενά διαστήματα για την αναπαραγωγή εσοχών παραγράφου και πινάκων. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά.
  Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια.
 2. Απλό κείμενο
  Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση αλλαγών γραμμής
  Διατηρεί την αρχική διάταξη των γραμμών κειμένου. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, κάθε παράγραφος θα αποθηκευτεί ως μία γραμμή κειμένου.
 • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής σελίδας (#12) ως αλλαγή σελίδας
  Αποθηκεύει την αρχική διάταξη της σελίδας.
 • Χρήση κενής γραμμής ως διαχωριστικό παραγράφου
  Χωρίζει τις παραγράφους με κενές γραμμές.
 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Διατηρεί τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα στο έγγραφο εξόδου.

Κωδικοποίηση

Το ABBYY FineReader εντοπίζει την κωδικοσελίδα αυτόματα. Για να αλλάξετε την κωδικοσελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή κωδικοσελίδα από την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Κωδικοποίηση.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταδεδομένων... προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.