Αυτοματοποίηση επεξεργασίας εγγράφων με ABBYY FineReader

(Δεν διατίθεται σε ορισμένες εκδόσεις του ABBYY FineReader. Δείτε επίσης: http://www.ABBYY.com/FineReader)

Στο ABBYY FineReader, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένες και προσαρμοσμένες αυτοματοποιημένες εργασίες για την επεξεργασία των εγγράφων σας. Μπορείτε να οργανώσετε τις εργασίες σας στο πλαίσιο διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες....

 • Για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες κάντε κλικ στο κουμπί Εργαλεία > Αυτοματοποιημένες εργασίες.

Η γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες περιέχει κουμπιά για τη δημιουργία, την τροποποίηση, την αντιγραφή, τη διαγραφή, την εισαγωγή και την εξαγωγή εργασιών.

Για να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια αυτοματοποιημένη εργασία, εκκινήστε την εργασία στο παράθυρο Εργασίες.

Δημιουργία προσαρμοσμένων αυτοματοποιημένων εργασιών

Μπορείτε να δημιουργείτε τις δικές σας αυτοματοποιημένες εργασίες, εάν χρειάζεται να συμπεριλάβετε βήματα επεξεργασίας που δεν είναι διαθέσιμα στις ενσωματωμένες αυτοματοποιημένες εργασίες. Η σειρά των βημάτων σε μια αυτοματοποιημένη εργασία πρέπει να αντιστοιχεί στη σειρά των λειτουργιών επεξεργασίας στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα εργασία.
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε το έργο OCR που θα χρησιμοποιήσετε:
  • Δημιουργία νέου έργου OCR
   Με αυτή την επιλογή, δημιουργείται ένα νέο έργο OCR  όταν ξεκινάτε την εργασία. Θα πρέπει επίσης να καθορίσετε ποιες επιλογές εγγράφου θα χρησιμοποιήσετε κατά την επεξεργασία των εγγράφων σας: οι γενικές επιλογές που καθορίζονται στο πρόγραμμα ή οι επιλογές που καθορίζονται στη συγκεκριμένη εργασία.
  • Επιλέξτε ένα υπάρχον έργο OCR
   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργαστεί εικόνες από ένα υφιστάμενο έργο OCR.
  • Χρήση τρέχοντος έργου OCR
   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργαστεί εικόνες από το τρέχον έργο OCR.
 3. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε εικόνες:
  • Άνοιγμα εικόνας ή PDF
   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε η εργασία να επεξεργαστεί εικόνες ή έγγραφα PDF από συγκεκριμένο φάκελο (σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να προσδιορίσετε τον φάκελο).
  • Σάρωση
   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν πρόκειται να σαρώσετε ορισμένες σελίδες (θα χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις σάρωσης).
   Σημείωση:
   1. Αυτό το βήμα είναι προαιρετικό, εάν νωρίτερα επιλέξατε την εντολή Επιλέξτε ένα υπάρχον έργο OCR ή Χρήση τρέχοντος έργου OCR.
   2. Εάν προστεθούν εικόνες σε ένα έργο OCR το οποίο περιέχει ήδη εικόνες, θα υποστούν επεξεργασία μόνο οι εικόνες που προστέθηκαν.
   3. Εάν ένα έργο OCR που πρόκειται να επεξεργαστείτε περιέχει ορισμένες σελίδες που έχετε αναγνωρίσει ήδη καθώς και ορισμένες σελίδες που έχουν ήδη αναλυθεί, οι αναγνωρισμένες σελίδες δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκ νέου και οι αναλυμένες σελίδες θα αναγνωρισθούν.
 4. Προσθέστε το βήμα Ανάλυση για να ανιχνεύσετε περιοχές στις εικόνες και να διαμορφώσετε αυτό το βήμα:
  • Αυτόματη ανάλυση της διάταξης
   Το ABBYY FineReader θα αναλύσει τις εικόνες και θα αναγνωρίσει τις περιοχές βάσει του περιεχομένου τους.
  • Μη αυτόματη σχεδίαση περιοχών
   Το ABBYY FineReader θα σας ζητήσει να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες περιοχές χειροκίνητα.
  • Χρήση ενός προτύπου περιοχής
   Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, αν θέλετε ένα υπάρχον πρότυπο περιοχής να χρησιμοποιείται όταν το πρόγραμμα αναλύει το έγγραφο. Θα χρειαστεί είτε να ορίσετε ένα πρότυπο είτε να επιλέξετε να σας ζητά το πρόγραμμα να επιλέγετε ένα κάθε φορά που εκκινείται η εργασία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εάν επεξεργάζεστε μεγάλο αριθμό εγγράφων με όμοια διάταξη.
 5. Προσθέστε ένα βήμα OCR εάν θέλετε οι εικόνες να αναγνωρίζονται. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τις επιλογές OCR που ορίσατε στο βήμα Έργο OCR.
  Όταν προσθέτετε ένα βήμα OCR το βήμα Ανάλυση προστίθεται αυτόματα.
 6. Προσθέστε ένα βήμα OCR για να αποθηκεύσετε το αναγνωρισμένο κείμενο σε μορφή της επιλογής σας, να στείλετε μέσω e-mail το κείμενο ή τις εικόνες ή να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του έργου OCR. Μια εργασία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά βήματα αποθήκευσης:
  • Αποθήκευση εγγράφου
   Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου και τον φάκελο στον οποίο πρέπει να αποθηκευτεί το αρχείο.
   Για να μην χρειάζεται να καθορίζετε νέο φάκελο κάθε φορά που εκκινείται η εργασία, επιλέξτε Δημιουργία υποφακέλου με χρονική σήμανση.
  • Αποστολή εγγράφου
   Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την εφαρμογή στην οποία θα ανοίγει το τελικό έγγραφο.
  • Έγγραφο E-mail
   Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου και τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποσταλεί το αρχείο.
  • Αποθήκευση εικόνων
   Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου και τον φάκελο στον οποίο πρέπει να αποθηκευτεί το αρχείο εικόνας.
   Για να αποθηκεύσετε όλες τις εικόνες σε ένα αρχείο, επιλέξτε Αποθήκευση ως ένα αρχείο εικόνας πολλαπλών σελίδων (ισχύει μόνο για εικόνες σε μορφή TIFF, PDF, JB2, JBIG2 και DCX).
  • Εικόνες E-mail
   Εδώ μπορείτε να ορίσετε το όνομα του αρχείου, τη μορφή του, τις επιλογές αρχείου και τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να αποσταλεί το αρχείο εικόνας.
  • Αποθήκευση έργου OCR
   Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί το έργο OCR.
   Καθορίστε τις επιλογές τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των γενικών επιλογών που ορίζονται στο πρόγραμμα κατά τη χρονική στιγμή της αποθήκευσης ή των επιλογών που εσείς θα καθορίσετε για τη συγκεκριμένη εργασία.
 7. Καταργήστε τυχόν περιττά βήματα από την εργασία κάνοντας κλικ στο κουμπί .
  Ενίοτε, η κατάργηση ενός βήματος θα προκαλέσει την κατάργηση και κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, εάν καταργήσετε το βήμα Ανάλυση θα καταργηθεί και το βήμα OCR καθώς δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων χωρίς την ανάλυση μιας εικόνας.
 8. Αφού διαμορφώσετε όλα τα απαιτούμενα βήματα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η εργασία που δημιουργείται θα εμφανιστεί στο  παράθυρο Εργασίες.

Για να αποθηκεύσετε μια αυτοματοποιημένη εργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες και καθορίστε ένα όνομα και έναν φάκελο για την εργασία.

Για να φορτώσετε μια αυτοματοποιημένη εργασία που δημιουργήθηκε προηγουμένως, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου Αυτοματοποιημένες εργασίες και επιλέξτε το αρχείο της εργασίας που θέλετε να εισαγάγετε.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.