Γρήγορη μετατροπή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενσωματωμένες εργασίες στην καρτέλα Άνοιγμα της οθόνης «Νέα εργασία» για να μετατρέψετε PDF ή εικόνες ή να δημιουργήσετε ένα νέο PDF από αρχεία διαφόρων μορφών.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εργασία που επιθυμείτε:
  • Μετατροπή σε PDF δημιουργεί PDF από *.docx, *.html, *.jpeg και άλλα αρχεία. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την εργασία για να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο PDF.
  • Μετατροπή σε Microsoft Word δημιουργεί έγγραφα Word από αρχεία PDF και αρχεία εικόνας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την εργασία για να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Microsoft Word.
  • Μετατροπή σε Microsoft Excel δημιουργεί υπολογιστικά φύλλα Excel από αρχεία PDF και αρχεία εικόνας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτή την εργασία για να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Excel.
  • Μετατροπή σε άλλες μορφές μετατρέπει αρχεία PDF και εικόνας σε δημοφιλείς μορφές, όπως *.odt, *.pptx, *.epub, *.html και πολλές άλλες.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής.
  Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>» .
 6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο .
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετατροπή σε <μορφή>» .
 7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Χρησιμοποιήστε τη μετατροπή για προχωρημένους για μεγάλα έγγραφα με πολύπλοκες διατάξεις.

Δείτε επίσης: :

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.