Διαχωρισμός κατά πλήθος σελίδων

Για να διαχωρίσετε ένα έγγραφο κατά πλήθος σελίδων, κάντε τα ακόλουθα:

 1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για να ανοίξετε το έγγραφο και επιλέξτε Οργάνωση σελίδων > Διαχωρισμός εγγράφου... στο κύριο μενού. Εναλλακτικά, πλοηγηθείτε στην Οργάνωση σελίδων καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:
  1. Επιλέξτε Μέθοδος διαχωρισμού > Κατά πλήθος σελίδων.
  2. Καθορίστε το Πλήθος σελίδων, το οποίο είναι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός σελίδων για κάθε νέο έγγραφο.
  3. Αλλάξτε το Όνομα αρχείου, αν απαιτείται. Τα ονόματα όλων των νέων εγγράφων είναι αριθμημένα στο τέλος, προκειμένου να διατηρηθούν μοναδικά. Ενεργοποιήστε την αρίθμηση πριν ή μετά από το όνομα και καθορίστε τον αριθμό των ψηφίων.

   Π.χ. οι παράμετροι "Όνομα: Document, Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός ψηφίων: 3" θα παράξουν τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, κλπ.
   Από προεπιλογή χρησιμοποιείται το όνομα του αρχικού εγγράφου.
  4. Αποθηκεύστε τα νέα έγγραφα στον αρχικό φάκελο εγγράφου ή καθορίστε μια διαφορετική τοποθεσία.

   Τα συνημμένα αρχεία θα σταλθούν σε έναν ξεχωριστό φάκελο με το όνομα Συνημμένα στον ίδιο κατάλογο. Οι σελιδοδείκτες δεν διατηρούνται στα νέα έγγραφα.
 3. Κάντε κλικ στο Διαχωρισμός.

Μόλις θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, ο φάκελος που περιέχει τα νέα αρχεία θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.