Διαχωρισμός κατά σελιδοδείκτες

Ο Επεξεργαστής PDF σάς επιτρέπει να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF χρησιμοποιώντας μόνο τους σελιδοδείκτες πρώτου επιπέδου. Ένα νέο έγγραφο θα δημιουργηθεί για κάθε σελιδοδείκτη πρώτου επιπέδου.

Για να διαχωρίσετε ένα έγγραφο PDF κατά σελιδοδείκτες, κάντε τα παρακάτω:

 1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF για να ανοίξετε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Οργάνωση σελίδων > Διαχωρισμός εγγράφου... στο κύριο μενού. Εναλλακτικά, πλοηγηθείτε στην Οργάνωση σελίδων καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει:
  1. Καθορίστε το Μέθοδος διαχωρισμού > Κατά σελιδοδείκτες (μόνο πρώτο επίπεδο).
  2. Επιλέξτε τη μέθοδο ονοματοδοσίας αρχείων από την Όνομα αρχείου αναπτυσσόμενη λίστα:
   • Ίδιο με το όνομα σελιδοδείκτη ονομάζει τα νέα έγγραφα σύμφωνα με τους σελιδοδείκτες. Από προεπιλογή, τα ονόματα των νέων εγγράφων είναι αριθμημένα. Ενεργοποιήστε την αρίθμηση πριν ή μετά από το όνομα και καθορίστε τον αριθμό των ψηφίων.

    Π.χ. οι παράμετροι "Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός ψηφίων: 3" θα παράξουν τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf κλπ., όπου Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf είναι ονόματα σελιδοδεικτών.
    Η αποεπιλογή Προσθήκη αρίθμησης θα απενεργοποιήσει την αρίθμηση.
   • Χρησιμοποιήστε Προσαρμοσμένο όνομα για να αλλάξετε το όνομα αρχείου αν χρειάζεται.  Τα ονόματα όλων των νέων εγγράφων είναι αριθμημένα στο τέλος, προκειμένου να διατηρηθούν μοναδικά. Ενεργοποιήστε την αρίθμηση πριν ή μετά από το όνομα και καθορίστε τον αριθμό των ψηφίων.

    Π.χ. οι παράμετροι "Όνομα: Document, Αρίθμηση: Μετά από το όνομα, Αριθμός ψηφίων: 3" θα παράξουν τα ακόλουθα ονόματα εγγράφων: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, κλπ.
    Από προεπιλογή χρησιμοποιείται το όνομα του αρχικού εγγράφου.
  3. Αποθηκεύστε τα νέα έγγραφα στον αρχικό φάκελο εγγράφου ή καθορίστε μια διαφορετική τοποθεσία.

   Τα συνημμένα αρχεία θα σταλθούν σε έναν ξεχωριστό φάκελο με το όνομα Συνημμένα στον ίδιο κατάλογο. Οι σελιδοδείκτες δεν διατηρούνται στα νέα έγγραφα.
 3. Κάντε κλικ στο Διαχωρισμός.

Μόλις θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός, ο φάκελος που περιέχει τα νέα αρχεία θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.