Σάρωση σε Microsoft Word

Η εργασία Microsoft Word στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα Microsoft Word από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην εργασία Microsoft Word.
 2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της εικόνας.
 4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.
 5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Διατήρηση μορφοποίησης
   Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.
   • Ακριβές αντίγραφο
    Το έγγραφο εξόδου θα είναι σχεδόν ακριβώς ίδιο στη μορφή με το αρχικό έγγραφο αλλά θα παρέχει περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας.
   • Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας
    Η εμφάνιση του εγγράφου εξόδου ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από εκείνη του αρχικού εγγράφου αλλά η επεξεργασία του εγγράφου μπορεί να γίνεται εύκολα.
   • Μορφοποιημένο κείμενο
    Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση παραγράφων θα διατηρηθούν. Το κείμενο εξόδου θα τοποθετείται σε μία στήλη.
   • Απλό κείμενο
    Θα διατηρείται μόνο η μορφοποίηση παραγράφου. Το κείμενο εξόδου θα τοποθετείται σε μία στήλη και θα χρησιμοποιείται μία γραμματοσειρά σε όλο το έγγραφο.
  2. Γλώσσες OCR
   Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  3. Διατήρηση εικόνων
   Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να διατηρήστε τις εικόνες στο έγγραφο εξόδου.
  4. Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας
   Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τους αριθμούς σελίδας.
  5. Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...
   Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας, όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης: Επιλογές επεξεργασίας εικόνας.
  6. Περισσότερες επιλογές...
   Ανοίγει την ενότητα DOC(X)/RTF/ODT της καρτέλας Ρυθμίσεις μορφής του πλαισίου διαλόγου Επιλογές, όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις (μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού Εργαλεία).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση σε Word.
 7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και συμβουλές.
 8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.
 9. Ορίστε το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο Microsoft Word σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, θα δημιουργηθεί ένα έγγραφο Microsoft Word στο φάκελο που ορίσατε. Όλες οι σελίδες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.