Επιλογές αποθήκευσης

το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τόσο εικόνες αναγνωρισμένου κειμένου όσο και εικόνες σελίδας, συμπεριλαμβανομένων σαρώσεων.

Για να αποθηκεύσετε μία ή περισσότερες εικόνες:

 1. Στο παράθυρο Σελίδες, επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως > Εικόνες σελίδας....
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε το δίσκο και το φάκελο για την αποθήκευση του αρχείου.
 4. Επιλέξτε μια μορφή εικόνας στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα.
  Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλαπλές σελίδες σε ένα αρχείο, επιλέξτε τη μορφή TIFF και κατόπιν επιλέξτε Δημιουργία ενός αρχείου για όλες τις σελίδες.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας.
 5. Καθορίστε το όνομα του αρχείου και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συμβουλή. Κατά την αποθήκευση σε TIFF, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της εικόνας και τη μέθοδο συμπίεσης. Η συμπίεση της εικόνας σάς επιτρέπει να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση της εικόνας διαφέρουν ανάλογα με το ρυθμό συμπίεσης και την απώλεια των δεδομένων. Η επιλογή της μεθόδου συμπίεσης καθορίζεται από δύο παράγοντες: την ποιότητα της εικόνας που προκύπτει και το μέγεθος του αρχείου.

Το ABBYY FineReader προσφέρει τις εξής μεθόδους συμπίεσης:

 • ZIP Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται για εικόνες οι οποίες περιέχουν μεγάλα τμήματα του ίδιου χρώματος. Για παράδειγμα, αυτή η μέθοδος συμπίεσης είναι κατάλληλη για στιγμιότυπα οθόνης και ασπρόμαυρες εικόνες.
 • JPEG Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται για εικόνες σε τόνους του γκρι και έγχρωμες εικόνες, όπως φωτογραφίες. Αυτή η μέθοδος παρέχει συμπίεση υψηλής πυκνότητας αλλά οδηγεί σε απώλεια δεδομένων και χαμηλότερη ποιότητα εικόνας (θολά περιγράμματα και φτωχή παλέτα χρωμάτων).
 • CCITT Ομάδα 4 Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται συνήθως για ασπρόμαυρες εικόνες που δημιουργούνται σε προγράμματα γραφικών ή σαρωμένες εικόνες. Η CCITT Ομάδα 4 είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος συμπίεσης που είναι κατάλληλη για όλες ουσιαστικά τις εικόνες.
 • Packbits Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται για ασπρόμαυρες σαρώσεις.
 • LZW Δεν προκύπτει απώλεια δεδομένων. Αυτός ο αλγόριθμος συμπίεσης χρησιμοποιείται για γραφικά και εικόνες σε τόνους του γκρι.

Όταν αποθηκεύετε σε PDF μόνο εικόνας, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις παραμέτρους που έχετε ορίσει στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής > PDF του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.