Δημιουργία εγγράφων Microsoft Word

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα Microsoft Word από PDF και εικόνες, καθώς και από αρχεία οποιασδήποτε από τις υποστηριζόμενες μορφές. Μπορείτε, επίσης, να μετατρέψετε και να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα έγγραφο Microsoft Word.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Microsoft Word.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Διατήρηση μορφοποίησης.
   Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου:
   • Ακριβές αντίγραφο
    Το έγγραφο εξόδου θα είναι ακριβώς ίδιο στη μορφή με το αρχικό έγγραφο αλλά θα παρέχει περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας.
   • Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας
    Η εμφάνιση του εγγράφου εξόδου ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από εκείνη του αρχικού εγγράφου αλλά η επεξεργασία του εγγράφου μπορεί να γίνεται εύκολα.
   • Μορφοποιημένο κείμενο
    Οι τύποι γραμματοσειράς, τα μεγέθη γραμματοσειράς και η μορφοποίηση παραγράφων θα διατηρηθούν. Το κείμενο εξόδου θα τοποθετείται σε μία στήλη.
   • Απλό κείμενο
    Θα διατηρείται μόνο η μορφοποίηση παραγράφου. Το κείμενο εξόδου θα τοποθετείται σε μία στήλη και θα χρησιμοποιείται μία γραμματοσειρά σε όλο το έγγραφο.
  2. Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  3. Διατήρηση εικόνων Επιλέξτε αυτό το στοιχείο, εάν θέλετε να διατηρήστε τις εικόνες στο έγγραφο εξόδου.
  4. Διατήρηση κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδας Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε τις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τους αριθμούς σελίδας.
  5. Περισσότερες επιλογές... Ανοίγει την καρτέλα DOC(X)/RTF/ODT του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις μορφής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Word.
 6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο Microsoft Word που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε Microsoft Word.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο .
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε Word.
 7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο Microsoft Word που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.