Δημιουργία εγγράφων PDF

Στο παράθυρο «Νέα εργασία» μπορείτε:

 • Να δημιουργήσετε PDF από αρχεία σε διάφορες μορφές.
 • Να μετατρέψετε πολλαπλά αρχεία σε PDF.
 • Να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία σε ένα PDF.
 • Να δημιουργήσετε PDF με δυνατότητα αναζήτησης.
 • Να δημιουργήσετε έγγραφα συμβατά με PDF/Α.

Μετατροπή ενός ή περισσότερων αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε PDF.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία προς μετατροπή.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Ποιότητα εικόνας Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στο αναπτυσσόμενο μενού Ποιότητα εικόνας:
   • Βέλτιστη ποιότητα
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διατηρήσετε την ποιότητα των εικόνων και της εικόνας σελίδας. Θα διατηρηθεί η αρχική ανάλυση.
   • Ισορροπημένη
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου PDF εξόδου χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας.
   • Συμπαγές μέγεθος
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να λάβετε ένα αρχείο PDF μικρού μεγέθους εις βάρος της ποιότητας της εικόνας.
   • Προσαρμογή...
    Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για εξατομίκευση της αποθήκευσης εικόνας. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, ορίστε τις επιθυμητές τιμές και κάντε κλικ στο OK.
  2. Αναζήτηση σε πλήρες κείμενο Χρησιμοποιήστε αυτό το αναπτυσσόμενο μενού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αναζητήσεις πλήρους κειμένου στο έγγραφο εξόδου:
   • Όπως στο πρωτότυπο έγγραφο Το κείμενο στις εικόνες δε θα αναγνωριστεί. Οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση μέσα στο έγγραφο εξόδου μόνο αν το αρχικό έγγραφο έχει ένα επίπεδο κειμένου.
   • Αναζήτηση εντός κειμένου και εικόνων Το κείμενο στις εικόνες θα αναγνωριστεί. Οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση μέσα στο έγγραφο εξόδου.
   • Απενεργοποίηση αναζήτησης πλήρους κειμένου Το έγγραφο θα μετατραπεί σε PDF μόνο εικόνας. Οι χρήστες δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν αναζήτηση στο έγγραφο εξόδου.
  3. Δημιουργία εγγράφων PDF/A Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δημιουργήσετε ένα έγγραφο συμβατό με PDF/A. Θα δημιουργηθεί από προεπιλογή ένα έγγραφο PDF/A-2b. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές... για να επιλέξετε μια άλλη έκδοση PDF/A.
  4. Χρήση συμπίεσης MRC Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εφαρμόσετε συμπίεση ανάμικτου περιεχομένου ράστερ (MRC) για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου χωρίς αισθητή υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας.
  5. Γλώσσες OCR Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  6. Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας... Εδώ μπορείτε να ορίσετε κάποιους πρόσθετους χειρισμούς για να γίνουν στις σαρώσεις και τα αρχεία εικόνας σας προκειμένου να βελτιωθεί η εμφάνισή τους και η ποιότητα της μετατροπής. Δείτε επίσης: Επιλογές επεξεργασίας εικόνας.
  7. Περισσότερες επιλογές... Ανοίξτε την καρτέλα PDF του πλαισίου διαλόγου Ρυθμίσεις μορφής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε PDF.
 6. Ορίστε ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο PDF που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

Συνδυασμός αρχείων

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άνοιγμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετατροπή σε PDF.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής.
 4. Προσθέστε ή αφαιρέστε αρχεία, αν χρειάζεται.
 5. Τακτοποιήστε τα έγγραφα στην επιθυμητή σειρά και επιλέξτε το στοιχείο Συνένωση όλων των αρχείων σε ένα έγγραφο.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε PDF.
 7. Ορίστε ένα όνομα και ένα φάκελο προορισμού για το αρχείο εξόδου.
  Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, το έγγραφο PDF που θα προκύψει θα τοποθετηθεί στο φάκελο που ορίσατε.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.