Τύποι εγγράφων PDF

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός εγγράφου PDF εξαρτώνται από το πρόγραμμα στο οποίο δημιουργήθηκε. Κάποια έγγραφα PDF διαθέτουν δυνατότητα αναζήτησης και έχουν κείμενο που μπορείτε να αντιγράψετε, ενώ σε άλλα έγγραφα αυτό είναι εφικτό μόνο όταν ανοίγετε τα έγγραφα σε ειδικές εφαρμογές, όπως το ABBYY FineReader. Υπάρχουν τρεις τύποι εγγράφων PDF.

Έγγραφα PDF μόνο εικόνας

Τα έγγραφα PDF μόνο εικόνας δημιουργούνται από σαρώσεις έντυπων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά περιέχουν μόνο τις εικόνες των σελίδων και δεν έχουν επίπεδο κειμένου. Τα αρχεία PDF μόνο εικόνας δεν διαθέτουν δυνατότητα αναζήτησης και συνήθως το κείμενο που περιέχουν δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να επισημανθεί σε εφαρμογές προβολής PDF.

Το ABBYY FineReader PDF χρησιμοποιεί μια ειδική διαδικασία OCR φόντου που δημιουργεί ένα προσωρινό επίπεδο κειμένου σε έγγραφα μόνο εικόνας, καθιστώντας δυνατή την αναζήτηση και την αντιγραφή του κειμένου τους, ακόμη και την επεξεργασία των εικόνων σελίδας. Επιπλέον, το ABBYY FineReader PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτό το επίπεδο κειμένου στο έγγραφο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση του κειμένου του εγγράφου καθώς και η αντιγραφή του σε άλλες εφαρμογές. Δείτε επίσης: Ρυθμίσεις PDF.

Έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης

Τα έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης αποτελούνται από τις εικόνες των σελίδων με ένα ορατό επίπεδο κειμένου τοποθετημένο από κάτω. Τα έγγραφα αυτού του τύπου συνήθως δημιουργούνται από τη σάρωση ενός έντυπου εγγράφου, την αναγνώρισή του και την αποθήκευση του αναγνωρισμένου κειμένου σε ένα επίπεδο κειμένου.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF στο ABBYY FineReader, αυτό θα αναλύσει το έγγραφο για να προσδιορίσει, εάν περιέχει επίπεδο κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δείτε επίσης: Επιλογές OCR. Εάν υπάρχει επίπεδο κειμένου, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του κειμένου στο έγγραφο καθώς και αντιγραφής του σε οποιαδήποτε εφαρμογή PDF. Σε αντίθεση με πολλές άλλες εφαρμογές PDF, το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει επίσης να επεξεργάζεστε το κείμενο σε έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης.

Στο ABBYY FineReader, τα έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης είναι δυνατό να δημιουργηθούν με τους εξής τρόπους:

  1. Προσθέτοντας ένα επίπεδο κειμένου σε ένα έγγραφο PDF μόνο εικόνας.
  2. Μετατρέποντας έγγραφα PDF και αρχεία εικόνας σε μορφή PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Για να το κάνετε αυτό, ενεργοποιήστε την Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας επιλογή στην Ρυθμίσεις PDF με δυνατότητα αναζήτησης ομάδα επιλογών στις ρυθμίσεις μορφοποίησης PDF. Δείτε επίσης: Ρυθμίσεις PDF.

Έγγραφα PDF που δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές

Τα έγγραφα PDF με δυνατότητα αναζήτησης μπορούν να δημιουργηθούν από έγγραφα σε διάφορες επεξεργάσιμες μορφές (π.χ. DOCX). Τα έγγραφα αυτού του τύπου περιέχουν ένα επίπεδο κειμένου και εικόνες, αλλά δεν περιέχουν εικόνες σελίδας. Τα έγγραφα αυτά προσφέρουν δυνατότητα αναζήτησης και το κείμενο και οι εικόνες τους μπορούν να αντιγραφούν και να υποστούν επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοιες ενέργειες δεν απαιτούν εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή ότι ο χρήστης γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης.

Τα έγγραφα PDF αυτού του τύπου είναι δυνατό να δημιουργηθούν με τους εξής τρόπους:

  1. Ανοίγοντας ένα επεξεργάσιμο έγγραφο στο πρόγραμμα όπου δημιουργήθηκε και αποθηκεύοντάς το σε μορφή PDF.
  2. Μετατρέποντας ένα έγγραφο PDF άλλου τύπου ή ένα έγγραφο που είναι σε άλλη μορφή σε αυτό τον τύπο PDF χρησιμοποιώντας το ABBYY FineReader (στις ρυθμίσεις μορφοποίησης PDF, ενεργοποιήστε την Κείμενο και εικόνες μόνο επιλογή στην Ρυθμίσεις PDF με δυνατότητα αναζήτησης ομάδα επιλογών). Δείτε επίσης: Ρυθμίσεις PDF.

Η επεξεργασία του εγγράφου που προκύπτει θα είναι ευκολότερη σε σχέση με την επεξεργασία εγγράφων PDF άλλου τύπου, αλλά η εμφάνιση του εγγράφου μπορεί να διαφέρει σε σχέση με το πρωτότυπο.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.