Δυνατότητες ασφαλείας PDF

Μερικά έγγραφα PDF μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας.

Το ABBYY FineReader διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες που καθιστούν την εργασία με έγγραφα PDF ασφαλέστερη. Το πρόγραμμα θα ζητήσει την επιβεβαίωση σας όταν εκτελείτε τις ακόλουθες δυνητικά επικίνδυνες ενέργειες:

  • Άνοιγμα συνημμένων
  • Άνοιγμα συνδέσεων
  • Υποβολή δεδομένων φόρμας.

Εάν εμπιστεύεστε τον δημιουργό του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Να επιτρέπεται διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

Επίσης, μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από κακόβουλο κώδικα JavaScript απενεργοποιώντας την επιλογή JavaScript σε έγγραφα PDF. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή JavaScript, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές κάντε κλικ στην καρτέλα Άλλα και καταργήστε την επιλογή Ενεργοποίηση επιλογής JavaScript σε έγγραφα PDF. Τώρα, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο PDF με JavaScript θα εμφανίζεται η ακόλουθη ειδοποίηση στο επάνω μέρος του παραθύρου:

Αν εμπιστεύεστε το άτομο ή την υπηρεσία που σας έστειλε το έγγραφο PDF, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή JavaScript επιλέγοντας μία από τις παρακάτω επιλογές από την αναπτυσσόμενη λίστα Ρυθμίσεις JavaScript:

  • Ενεργοποίηση JavaScript μόνο για αυτό το έγγραφο να ενεργοποιήσετε την επιλογή JavaScript ενώ το τρέχον έγγραφο είναι ανοιχτό.
  • Ενεργοποίηση JavaScript για όλα τα έγγραφα να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή JavaScript για όλα τα έγγραφα.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.