Ρυθμίσεις DjVu

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Λειτουργία αποθήκευσης

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφό σας, ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Κείμενο κάτω από την εικόνα της σελίδας
    Αυτή η επιλογή αποθηκεύει ολόκληρη τη σελίδα ως εικόνα και τοποθετεί το αναγνωρισμένο κείμενο κάτω από αυτήν. Κατ' αυτόν τον τρόπο, προκύπτει ένα έγγραφο DjVu με δυνατότητα αναζήτησης, το οποίο έχει σχεδόν την ίδια εμφάνιση με το πρωτότυπο.
  • Μόνο εικόνα σελίδας
    Αυτή η επιλογή αποθηκεύει την ακριβή εικόνα της σελίδας. Το έγγραφο εξόδου έχει σχεδόν ίδια εμφάνιση με το πρωτότυπο, αλλά το κείμενο στο έγγραφο δεν υποστηρίζει δυνατότητα αναζήτησης.

Ρυθμίσεις εικόνας

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών στην Ποιότητα εικόνας αναπτυσσόμενη λίστα.

Συμβουλή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.... Στο Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Πολλαπλά επίπεδα

Η μορφή DjVu χρησιμοποιεί μια ειδική τεχνική συμπίεσης που διαχωρίζει μια εικόνα σελίδας σε επίπεδα και εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους συμπίεσης σε καθένα από αυτά. Από προεπιλογή, το ABBYY FineReader προσδιορίζει αυτόματα αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μια σελίδα συμπίεση πολλαπλών επιπέδων (δηλ. η επιλογή Πολλαπλά επίπεδα έχει οριστεί σε Αυτόματο). Ορίστε την επιλογή Πολλαπλά επίπεδα σε Πάντα ενεργό αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συμπίεση πολλαπλών επιπέδων σε όλες τις σελίδες ή Πάντα ανενεργό αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συμπίεση πολλαπλών επιπέδων.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο Επεξεργασία μεταδεδομένων... κουμπί, προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.