Προσθήκη κεφαλίδων και υποσέλιδων

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε σελίδες σε έγγραφα PDF. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι επαναλαμβανόμενο κείμενο στο επάνω ή στο κάτω μέρος των σελίδων όπου μπορείτε να τοποθετήσετε αριθμούς σελίδας, το όνομα του συντάκτη, την ημερομηνία ή την ώρα δημιουργίας ή την αρίθμηση Bates που θα χρησιμοποιηθεί για ευρετηρίαση του εγγράφου.

Για να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο στο έγγραφό σας:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί στην εργαλειοθήκη της Επεξεργασία Περιεχομένου καρτέλας.
  2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο κεφαλίδας ή υποσέλιδου από το αναπτυσσόμενο μενού.

Δημιουργία κεφαλίδων/υποσέλιδων...

Επεξεργασία κεφαλίδων/υποσέλιδων...

Διαγραφή κεφαλίδας/υποσέλιδου από τη λίστα...

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.