Co je aplikace ABBYY Screenshot Reader?

Aplikace ABBYY Screenshot Reader je chytrou a snadno použitelnou aplikací pro zachycení dvou typů snímků obrazovky – Obrázků a Textu – z jakékoli oblasti na obrazovce.

Funkce aplikace ABBYY Screenshot Reader:

  • Vytváření snímků obrazovky
  • Převod snímků obrazovky na upravitelný text
  • Výhody OCR technologie společnosti ABBYY obsažené v produktu

Aplikace ABBYY Screenshot Reader má jednoduché a intuitivní rozhraní, které pro pořizování snímků obrazovky a rozeznávání jejich textu nevyžaduje žádné odborné znalosti Stačí otevřít jakékoli okno jakékoli aplikace a zvolit tu část obrazovky počítače, kterou si přejete "vyfotografovat".

8/27/2018 7:01:48 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.