Техническа поддръжка

Ако имате въпроси относно начина на инсталиране и използване на ABBYY FineReader 14, за които не можете да намерите отговори в това Ръководство на системния администратор, моля свържете се с отдела за техническа поддръжка на ABBYY или партньорите на ABBYY. За информация за контакт, моля вижте раздела "Support" (Поддръжка) на www.abbyy.com.

02.11.2018 16:19:10

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.