Spôsoby inštalácie a aktivácie podľa typu licencie a verzie produktu

Dostupnosť spôsobov nasadenia pre jednotlivé typy licencií

Samostatná Na pracovnú stanicu Súbežná Terminálový server
Inštalácia na jeden počítač (štandardná inštalácia softvéru) + + Neodporúča sa +
Inštalácia na terminálový server - - + +
Inštalácia na viac ako jeden počítač: správcovský inštalačný bod - + + -
Inštalácia na viac ako jeden počítač: správcovský inštalačný bod s automatickou aktiváciou - + - -

5/24/2018 12:42:50 PM


Please leave your feedback about this article