Paigaldamise ja aktiveerimise meetodid litsentsi tüübi ja toote versiooni järgi

Iga litsentsi tüübi juurutusmeetodite kättesaadavus

Eraldiseisev Töökoha kohta Kaasnev Terminaliserver
Paigaldamine ühte arvutisse (standardne tarkvara paigaldamine) + + Ei soovitata +
Paigaldamine terminaliserverisse - - + +
Paigaldamine rohkem kui ühte arvutisse: halduslik paigalduspunkt - + + -
Paigaldamine rohkem kui ühte arvutisse: halduslik paigalduspunkt automaatse aktiveerimisega - + - -

5/24/2018 12:42:07 PM


Please leave your feedback about this article