Начини на инсталиране и активиране според типа на лиценза и версията на продукта

Налични начини на внедряване за всеки тип лиценз

Самостоятелен На работно място Едновременен Терминален сървър
Инсталиране на един компютър (стандартно инсталиране на софтуера) + + Не се препоръчва +
Инсталиране на терминален сървър - - + +
Инсталиране на повече от един компютър: точка за административно инсталиране - + + -
Инсталиране на повече от един компютър: точка за административно инсталиране с автоматично активиране - + - -

12/11/2017 9:45:51 AM


Please leave your feedback about this article