Zarządzanie licencjami

ABBYY FineReader 15 License Manager to specjalna aplikacja dołączona do programu ABBYY FineReader 15, która służy do zarządzania licencjami tego programu. Aplikację tę instaluje się na stacji administracji licencjami podczas instalowania programu ABBYY FineReader 15 w sieci lokalnej (szczegółowe informacje znajdują się w temacie Instalacja usług License Server i License Manager).

Konfiguracja licencji za pomocą usługi ABBYY FineReader 15 License Manager:

  1. Dodaj licencje do usługi ABBYY FineReader 15 License Manager.
    Licencja programu ABBYY FineReader 15 (lub grupa licencji) ma identyfikujący ją niepowtarzalny numer seryjny. Aby aktywować licencję i dodać ją do usługę ABBYY FineReader 15 License Manager, należy aktywować jej numer seryjny.
  2. Utwórz pule licencji i dodaj do nich potrzebne licencje.
    Pula licencji to zbiór licencji lub numerów seryjnych o takim samym zakresie zastosowań. Pule licencji ułatwiają pracę z licencjami. Zamiast na przykład rezerwować każdą licencję osobno, wszystkie licencje można dodać do puli, po czym zarezerwować tę pulę dla grupy stacji roboczych / użytkowników.
  3. Rezerwacja pul i licencji dla odpowiednich stacji roboczych i użytkowników.
    Przed instalacją programu ABBYY FineReader 15 na stacjach roboczych należy rozesłać licencje między stacje robocze / użytkowników w Menedżerze licencji programu ABBYY FineReader 15. Proces dystrybucji polega na rezerwacji licencji dla określonej stacji roboczej / użytkownika. Kiedy licencja zostanie zarezerwowana, prawo do korzystania z niej będzie mieć tylko określona stacja robocza / użytkownik.

Ważne! Rezerwacja licencji stanowiskowych i pul przed rozpoczęciem instalacji programu ABBYY FineReader 15 na stacjach roboczych. Aby utworzyć lub usunąć powiązanie stacji roboczej po zainstalowaniu na niej programu ABBYY FineReader 15, konieczne jest usunięcie programu z tej stacji. Aby przenieść licencję pojedynczą z jednej stacji roboczej na inną po zainstalowaniu programu ABBYY FineReader 15, należy dezaktywować tę licencję. Liczba dozwolonych dezaktywacji jest ograniczona.

Więcej informacji na temat typów licencji i pracy z programem ABBYY FineReader 15 License Manager znajduje się w pliku pomocy usługi ABBYY FineReader 15 License Manager .

1/16/2020 12:52:48 PM


Please leave your feedback about this article