Ανάπτυξη του ABBYY FineReader 14 σε τοπικό δίκτυο (Εγκατάσταση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές)

Το ABBYY FineReader 14 μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο.

Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι εγκατάστασης σάς προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία κατά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader 14 Corporate σε ένα τοπικό δίκτυο, καθώς δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα χειροκίνητα σε κάθε μεμονωμένο σταθμό εργασίας.

Η ανάπτυξη του ABBYY FineReader μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7 (ή νεότερη έκδοση).

Η διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 1. Διαχειριστική εγκατάσταση
 2. Διαχείριση των αδειών χρήσης
  Η διαχείριση των αδειών χρήσης γίνεται μέσω του ABBYY FineReader 14 License Manager.
  Για τη σωστή διανομή των αδειών χρήσης μεταξύ των σταθμών εργασίας κατά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader 14, πρέπει να δώσετε προτεραιότητα σε ορισμένους σταθμούς εργασίας για τη λήψη ορισμένων αδειών χρήσης. Για αυτόν το σκοπό, δεσμεύστε άδειες χρήσης και ομάδες αδειών χρήσης για συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας.
  Μια ομάδα αδειών χρήσης είναι ένα σύνολο αδειών χρήσης που παρέχει πρόσβαση στο πρόγραμμα. Οι ομάδες καθιστούν πιο εύκολη τη διαχείριση αδειών χρήσης: για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλές άδειες χρήσης σε μια ομάδα και, στη συνέχεια, να δεσμεύσετε την ομάδα για συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας αντί να διατηρείτε κάθε άδεια χρήσης ξεχωριστά.
  Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα Διαχείριση αδειών χρήσης
 3. Εγκατάσταση του ABBYY FineReader σε σταθμούς εργασίας με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Σημείωση. Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της έκδοσης 32-bit του ABBYY FineReader 14 σε ένα σύστημα 64-bit. Το ίδιο ισχύει για την έκδοση 64-bit σε ένα σύστημα 32-bit.

Σημαντικό!

Μην τοποθετήσετε το License Server στον ίδιο φάκελο με το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης.

11/2/2018 4:19:15 PM


Please leave your feedback about this article