Jednoczesna instalacja programu ABBYY FineReader PDF 16 na wszystkich komputerach w domenie

 1. Pobierz pliki FineReader16.admx i FineReader16.adml.
 2. Plik FineReader.admx umieść w folderze %systemroot%\sysvol\domain*\policies\PolicyDefinitions, a plik FineReader16.adml przenieś do folderu %systemroot%\sysvol\domain*\policies\PolicyDefinitions\en-us.
  * nazwa domeny
 3. Otwórz okno dialogowe Uruchom (Win + R) i wykonaj plik gpmc.msc.
  Spowoduje to otwarcie Konsoli zarządzania zasadami grupy.
 4. Utwórz nowy obiekt zasad grupy. W tym celu otwórz menu skrótów dla węzła Obiekty Zasad grupy i wybierz pozycję Nowa.
 5. Wpisz nazwę swoich zasad grupy i kliknij przycisk OK.
 6. Rozwiń węzeł Obiekty Zasad grupy.


 7. Otwórz menu skrótów dla obiektu zasad grupy utworzonego w punkcie 4 i wybierz opcję Edycja. Spowoduje to otwarcie okna Edytor zarządzania zasadami grupy.
 8. Aby edytować zasady grupy, wybierz kolejno opcje Konfiguracja użytkownika > Zasady > Szablony administracyjne: Definicje zasad (pliki ADMX pobrane z magazynu centralnego) > ABBYY FineReader PDF i otwórz zasadę Zmień ustawienia programu FineReader 16.


 9. Zaznacz odpowiednie parametry i kliknij przycisk OK.


 10. Aby zapisać wprowadzone zmiany, zaktualizuj zasady grup na serwerze i ponownie uruchom na stacji roboczej program ABBYY FineReader PDF.

Uwaga. Parametry ustawione za pomocą Zasady grupy mają zastosowanie do wszystkich aplikacji wchodzących w skład programu ABBYY FineReader PDF.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.