Konfiguracja programu ABBYY FineReader PDF 16 przy użyciu polityki grupowej

Administrator może wyłączać elementy menu i opcje wysyłające lub pobierające dane przez Internet. Ponadto administrator może dostosowywać działanie programu ABBYY FineReader PDF. Dostępne są następujące opcje:

Enable 'FineReader PDF Blog' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Blog FineReader PDF

Enable 'Check for Updates' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje

Enable 'Send Feedback' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Wyślij opinię

Enable Usage Statistics – pozwala programowi na wysyłanie anonimowych danych dotyczących ustawień programu ABBYY FineReader PDF i statystyk używania do firmy ABBYY, która wykorzysta je w celu ulepszenia swojego produktu

Enable activation by user – wyświetla element menu Pomoc > Aktywuj... okno dialogowe Licencje (Pomoc > O programie... > Informacje o licencji)

Enable 'Activate...' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Aktywuj...

Enable 'Register...' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Zarejestruj...

Enable 'Buy Full Version' – wyświetla przycisk Kup pełną wersję w prawym górnym rogu programu

Enable loading marketing tips from the ABBYY servers – pozwala na pobieranie wskazówek i wiadomości marketingowych firmy ABBYY z serwerów firmy ABBYY

Automatically check for updates – automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji dla programu ABBYY FineReader PDF

Enable online help – Otwiera pomoc internetową (pomoc offline jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader)

Enable working with FTP – umożliwia przetwarzanie plików z folderów znajdujących się na serwerze FTP w aplikacji ABBYY Hot Folder

Accept EULA and Privacy Policy on behalf of all group users – Nie proś użytkowników o zaakceptowanie Umowy licencyjnej i Polityki prywatności.
Korzystając z tej polityki grupowej administrator akceptuje Umowę licencyjną i Politykę prywatności w imieniu wszystkich użytkowników należących do grupy.

Uwaga: nie zostaniesz dodatkowo poproszony o zaakceptowanie jakichkolwiek zmina w Umowie licencyjnej i Polityce prywatności. Monitorowanie aktualizacji produktów pod kątem takich zmian jest obowiązkiem administratora grupy podczas instalacji. Korzystając ze zaktualizowanego produktu, akceptujesz najnowszą Umową licencyjną i Politykę prywatności. Administrator grupy może wycofać zgodę w czasie 10 dni od momentu zainstalowania ostatniej aktualizacji poprzez dezinstalację.

Prompt to make ABBYY FineReader the default PDF application – Włącza propozycje uczynienia programu ABBYY FineReader PDF domyślną przeglądarką plików PDF.

Enable 'Quick Start Guide' menu item – wyświetla element menu Pomoc > Przewodnik Szybki start

Max number of CPU cores: N – maksymalna liczba procesorów przeznaczonych dla programu ABBYY FineReader PDF (ustawienie N=0 likwiduje to ograniczenie)

Period of inactivity (hrs) after which license will be lost: M – zwalnia licencję jednoczesną / zdalną po M godzin braku aktywności użytkownika (ustawienie M=0 wyłącza tę opcję)

Uwaga Aby zmienić powyższe parametry, pobierz pliki FineReader16.admx i FineReader16.adml.

Konfiguracja programu ABBYY FineReader PDF 16 na komputerze lokalnym
Jednoczesna instalacja programu ABBYY FineReader 16 na wszystkich komputerach w domenie

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.