Jak zmienić nazwę komputera z zainstalowaną usługą License Server lub przenieść ją na inny komputer?

Jeśli program ABBYY FineReader został zainstalowany w sieci lokalnej, a następnie została zmieniona nazwa komputera zawierającego usługę License Server lub wystąpił na nim nieoczekiwany błąd, należy wykonać następujące czynności:

 1. Usuń usługę License Server z komputera, na którym była zainstalowana.
  Uwaga: Jeśli do komputera nie ma dostępu, przejdź do punktu 2.
  1. W menu Start>Control Panel (Start>Panel sterowania) wybierz opcję Programs and Features (Programy i funkcje).
  2. Z listy zainstalowanych programów wybierz pozycję ABBYY FineReader PDF License Server i kliknij opcję Remove (Usuń).
 2. Zainstaluj usługę License Server na innym komputerze, np. \\NewServer.
 3. Na wszystkich komputerach, na których zainstalowano usługę License Manager, edytuj lub dodaj parametr
  [Licensing]
  NetworkServerName=<COMPUTER NAME> w pliku
  %Program Files%\ABBYY FineReader PDF License Server\LicenseManager.ini
  Parametr ten umożliwia podanie nazwy serwera, który ma być dostępny dla usługi License Manager. Na przykład wpisz
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
  Ważne! Aby wprowadzić zmiany, ponownie uruchom usługę ABBYY FineReader PDF Licensing Service.
 4. Dodaj i aktywuj swoje licencje w narzędziu ABBYY FineReader PDF License Manager. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pliku pomocy narzędzia ABBYY FineReader License Manager.
  Uwaga:  Jeśli używane są licencje stanowiskowe, zalecamy przywrócenie ich stanu przed dodaniem ich do Menedżera licencji.
 5. W administracyjnym punkcie instalacyjnym przejdź do folderu programu ABBYY FineReader PDF i utwórz w nim plik Licensing.ini.
  Ścieżkę dostępu do administracyjnego folderu instalacyjnego określono wcześniej, podczas tworzenia administracyjnego punktu instalacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w temacie Tworzenie administracyjnego punktu instalacyjnego.
 6. W utworzonym pliku Licensing.ini dodaj parametr NetworkServerName do sekcji [Licensing]. Parametr ten służy do określania nazwy serwera, np.
  [Licensing]
  NetworkServerName=MyComputerName
 7. Ponownie zainstaluj program ABBYY FineReader na stacji roboczej.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalacja programu ABBYY FineReader 16 na stacjach roboczych.
 8. Utworzony zostanie plik o nazwie <NAZWA KOMPUTERA>.ABBYY.LicServer. <NAZWA KOMPUTERA> jest wartością parametru NetworkServerName. Oto przykład: NazwaMojegoKomputera.ABBYY.LicServer.
  Skopiuj plik <NAZWA KOMPUTERA>.ABBYY.LicServer do pozostałych stacji roboczych. Plik ten można znaleźć w następującej lokalizacji:
  %programdata%\ABBYY\FineReader\16\Licenses w systemie Windows 10 lub nowszym.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.