Dodatkowe opcje wiersza poleceń dla instalacji cichej

Parametry linii poleceń Transforms i LANGUAGE wyłączają automatyczny wybór języka interfejsu i instalują ABBYY FineReader PDF z językiem interfejsu określonym w parametrach powyżej..

Podczas instalacji przy użyciu msi lub administracyjnego punktu instalacji: Transforms=<LANGID>.mst

Przy instalacji za pomocą exe: Setup.exe LANGUAGE="LANGID"

Możliwy language code* lub wartości LANGID:

1026   Bułgarski

1028   Chiński (tradycyjny)

1029   Czeski

1030   Duński

1031   Niemiecki

1032   Grecki

1033   Angielski

1034   Hiszpański

1036   Francuski

1038   Węgierski

1040   Włoski

1041   Japoński

1042   Koreański

1043   Holenderski

1045   Polski

1046   Portugalski (Brazylia)

1049   Rosyjski

1051   Słowacki

1053   Szwedzki

1055   Turecki

1058   Ukraiński

1066   Wietnamski

2052   Chiński (uproszczony)

*Liczba dostępnych języków interfejsu zależy od rodzaju posiadanego pakietu dystrybucyjnego.

Instalacja za pomocą pliku Setup.exe

Setup.exe "<command line>" przekazuje określone polecenie bezpośrednio do procesu msiexec.exe. W miejsce elementu <command line> można wpisać następujące parametry:

INSTALLDIR="<ścieżka>" Określa ścieżkę dostępu do folderu, w którym zostanie zainstalowany program ABBYY FineReader PDF.
EXPLORER_INTEGRATION=0 Nie zezwala na integrację programu ABBYY FineReader PDF z Eksploratorem Windows.
SHCTDESKTOP=0 Wyłącza tworzenie na pulpicie ikony programu ABBYY FineReader PDF.
SSR_AUTORUN=0 Wyłącza opcję uruchamiania programu ABBYY Screenshot Reader razem z systemem.
DONT_ASK_ABOUT_DEFAULT=1 Wyłącza funkcję wyświetlania przez program ABBYY FineReader PDF w oknie dialogowym pytania, czy ustawić ten program jako domyślną aplikację do otwierania plików *.PDF.
STATISTICS_ALLOWED=0 Uniemożliwia wysyłanie informacji o bieżących parametrach konfiguracyjnych programu ABBYY FineReader PDF do firmy ABBYY przez internet.
CHECK_UPDATES=0 Wyłącza funkcję sprawdzania dostępności aktualizacji.
INSTALL_UPDATES=0 Wyłącza funkcję pobierania i instalowania aktualizacji.
MARKETING_TIPS_ALLOWED=0 Uniemożliwia wyświetlanie reklam.
SSR=0 Wyłącza instalację programu ABBYY Screenshot Reader.
HF=0 Wyłącza instalację programu ABBYY Hot Folder.
COMPARATOR=0 Wyłącza instalację funkcji ABBYY Compare Documents.
SN=<numer seryjny> Określa numer seryjny dla automatycznej aktywacji licencji stanowiskowej.
EULA_ACCEPTED=1 Wyłącz wyświetlanie Umowy Licencyjnej (EULA) programu ABBYY FineReader PDF. Zostanie uznane, że zaakceptowano Umowę licencyjną (EULA) i Politykę prywatności.

Np.:

Setup.exe /qn LANGUAGE=1033 INSTALLDIR="C:\ABBYY FineReader PDF" STATISTICS_ALLOWED=0

To polecenie spowoduje zainstalowanie programu ABBYY FineReader PDF w folderze C:\ABBYY FineReader PDF. Menu, okna dialogowe i inne elementy interfejsu użytkownika będą w języku angielskim. Informacje o wybranych ustawieniach programu ABBYY FineReader nie będą wysłane przez Internet do firmy ABBYY. Liczba dostępnych języków rozpoznawania zależy od rodzaju posiadanego pakietu dystrybucyjnego.

Instalacja przy użyciu msiexec.exe

/a – tworzy punkt instalacji administracyjnej

msiexec.exe "<pathtofile>" "<command line>" – wykonuje określone polecenie za pomocą procesu msiexec.exe. W miejsce <pathtofile> wpisz ścieżkę do pliku ABBYY FineReader PDF x64.msi, a <command line> zastąp poleceniem podobnym do poniższego:

LIC_SERVER_NAME=<adres serwera licencji>

Adres serwera licencji.

Uwaga: parametr LIC_SERVER_NAME może być przekazywany tylko przy użyciu kluczy "/i" i "/qb".

Przykładowe polecenie:

msiexec.exe /i "pathtofile" /qb LIC_SERVER_NAME=<adres serwera licencji>

ADMIN_SETUP=Serial/Server

Uruchamia instalację administracyjną w jednym z następujących trybów:

ADMIN_SETUP=Serial

Wyświetla okno dialogowe, w którym można wprowadzić numer seryjny dla automatycznej aktywacji.

ADMIN_SETUP=Server

Wyświetla okno dialogowe, w którym można podać ścieżkę do serwera licencji.

Uwaga: parametr ADMIN_SETUP należy przekazywać tylko przy użyciu klucza "/a".

Przykładowe polecenie:

msiexec.exe /a "pathtofile" ADMIN_SETUP=Serial

Np.:

msiexec /a "%path_to_distr%\Bin\ABBYY FineReader PDF x64.msi" Transforms=1033.mst LIC_SERVER_NAME=Test

To polecenie utworzy punkt instalacji administracyjnej z językiem angielskim jako językiem interfejsu. Licencje będą przechowywane na serwerze licencji testowych.

17.05.2023 7:35:02

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.