Αποθήκευση σε XLS και XLSX

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διάταξη εγγράφου

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο εξόδου.

 1. Μορφοποιημένο κείμενο
  Διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Το κείμενο που προκύπτει στοιχίζεται αριστερά. Κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά.
  Τα κάθετα κείμενα θα γίνουν οριζόντια.
 2. Απλό κείμενο
  Δεν διατηρεί τη μορφοποίηση.

Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες σε έγγραφα XLSX. Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν πολλές εικόνες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Η ποιότητα των εικόνων και το μέγεθος του αρχείου που προκύπτει μπορεί να διορθωθεί μέσω των επιλογών την αναπτυσσόμενη λίστα Διατήρηση εικόνων (μόνο XLSX).

Συμβουλή. Για να αλλάξετε τις παραμέτρους αποθήκευσης των εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή.... Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρυθμίσεις κειμένου

 • Διατήρηση κεφαλίδων και υποσέλιδων
  Ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε να διατηρήσετε το κείμενο των κεφαλίδων και των υποσέλιδων. Εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, δεν θα πρέπει να διατηρούνται κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 • Παράβλεψη κειμένου εκτός πινάκων
  Αποθηκεύει μόνο τους πίνακες και αγνοεί τα υπόλοιπα.
 • Μετατροπή αριθμητικών τιμών σε αριθμούς
  Μετατρέπει τους αριθμούς στη μορφή "Αριθμοί" στο έγγραφο XLSX. Το Microsoft Excel μπορεί να πραγματοποιήσει αριθμητικές πράξεις σε αυτά τα κελιά.
 • Δημιουργία ξεχωριστού φύλλου για κάθε σελίδα (μόνο XLSX)
  Ορίστε αυτή την επιλογή, για να αποθηκεύσετε σελίδες από το έγγραφο προέλευσης ως ξεχωριστά φύλλα εργασίας.

Διατήρηση των μεταδεδομένων των εγγράφων, για παράδειγμα συντάκτες και λέξεις-κλειδιά

Διατηρεί τα μεταδεδομένα, όταν αποθηκεύετε το έγγραφο. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές στα μεταδεδομένα του εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία μεταδεδομένων... προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.