Εάν επεξεργάζεστε μεγάλο αριθμό εγγράφων με όμοια διάταξη

Κατά την επεξεργασία μεγάλου πλήθους εγγράφων με ίδια διάταξη (π.χ. φόρμες ή ερωτηματολόγια), η ανάλυση της διάταξης κάθε σελίδας θα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Για να εξοικονομήσετε χρόνο, μπορείτε να αναλύσετε μόνο ένα έγγραφο από μια σειρά παρόμοιων εγγράφων και να αποθηκεύσετε τις περιοχές που εντοπίστηκαν ως πρότυπο. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο για τα άλλα έγγραφα της σειράς.

Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο περιοχής:

  1. Ανοίξτε μια εικόνα στον Επεξεργαστή OCR και είτε εκτελέστε την αυτόματη ανάλυση μέσω του προγράμματος είτε σχεδιάστε τις περιοχές χειροκίνητα.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή > Αποθήκευση προτύπου περιοχής.... Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πρότυπο περιοχής σας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο περιοχής, πρέπει να σαρώσετε όλα τα έγγραφα μιας σειράς χρησιμοποιώντας την ίδια τιμή ανάλυσης.

Για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο περιοχής:

  1. Στο παράθυρο Σελίδες, επιλέξτε τις σελίδες στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή > Φόρτωση προτύπου περιοχής....
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα προτύπου περιοχής, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο προτύπου (*.blk/*.blkx).
  4. Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου, δίπλα στην επιλογή Εφαρμογή σε, επιλέξτε Επιλεγμένες σελίδες για να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο για τις επιλεγμένες σελίδες.
    Συμβουλή. Αν θέλετε να εφαρμόσετε το πρότυπο σε όλες τις σελίδες του εγγράφου, επιλέξτε το στοιχείο Όλες οι σελίδες.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.