Αποθήκευση αποτελεσμάτων OCR

Τα αποτελέσματα OCR μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο, να αποσταλούν σε άλλη εφαρμογή ή στον Επεξεργαστή PDF, να αντιγραφούν στο Πρόχειρο ή να σταλούν μέσω e-mail. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε αποτελέσματα OCR στο Kindle.com όπου θα μετατραπούν σε μορφή Kindle και θα καταστούν διαθέσιμα για λήψη στη δική σας συσκευή Kindle. Μπορείτε να αποθηκεύσετε είτε ολόκληρο το έγγραφο είτε μόνο επιλεγμένες σελίδες.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξτε τις κατάλληλες παραμέτρους αποθήκευσης, πριν κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για να αποθηκεύσετε αναγνωρισμένο κείμενο:

 1. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση και επιλέξτε μια λειτουργία αποθήκευσης εγγράφου και τα στοιχεία σελίδας που θα διατηρηθούν.

  Οι διαθέσιμες μορφές αρχείου αναφέρονται κάτω από κάθε λειτουργία.
  Υπάρχουν πέντε λειτουργίες μορφών αποθήκευσης:
  • Ακριβές αντίγραφο παράγει ένα έγγραφο με μορφοποίηση που αντιστοιχεί σε εκείνη του πρωτότυπου. Συνιστάται για έγγραφο με σύνθετη μορφοποίηση, όπως διαφημιστικά φυλλάδια. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή περιορίζει την ικανότητα αλλαγής του κειμένου και της μορφής του εγγράφου εξόδου.
  • Αντίγραφο με δυνατότητα επεξεργασίας παράγει ένα έγγραφο στο οποίο η μορφοποίηση μπορεί να διαφέρει ελαφρά από το πρωτότυπο. Τα έγγραφα που δημιουργούνται με αυτήν τη λειτουργία είναι εύκολα επεξεργάσιμα.
  • Μορφοποιημένο κείμενο διατηρεί τις γραμματοσειρές, τα μεγέθη των γραμματοσειρών και τις παραγράφους, αλλά δεν διατηρεί το ακριβές διάστιχο ή τις θέσεις των αντικειμένων στη σελίδα. Το κείμενο που προκύπτει θα είναι στοιχισμένο αριστερά (τα κείμενα με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά στοιχίζονται δεξιά).
   Σε αυτήν τη λειτουργία, τα κατακόρυφα κείμενα αλλάζουν σε οριζόντια.
  • Απλό κείμενο δεν διατηρεί τη μορφοποίηση του κειμένου.
  • Ευέλικτη διάταξη παράγει ένα έγγραφο HTML με τις θέσεις των αντικειμένων όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο είναι τεχνικά δυνατό.
 2. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής του πλαισίου διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε τις επιθυμητές επιλογές αποθήκευσης και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 3. Στην καρτέλα κύρια γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δεξιά του κουμπιού Αποθήκευση και επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή ή χρησιμοποιήστε τις εντολές στο μενού Αρχείο.

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε σελίδες ως εικόνες. Δείτε επίσης: Επιλογές αποθήκευσης.

Υποστηριζόμενες εφαρμογές:

 • Microsoft Word 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 365, 2019, 2016 (16.0), 2013 (15.0)
 • Microsoft SharePoint Online, 2019, 2016, 2013
 • Apache OpenOffice Writer 4.1
 • LibreOffice Writer 6.2.5, 6.3.0
 • Microsoft Office 2021 Professional Plus
 • Microsoft Azure Storage Account (για αποθήκευση άδειας Azure για το ABBYY FineReader PDF)

Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη δυνατή συμβατότητα μεταξύ του ABBYY FineReader και των προαναφερόμενων εφαρμογών, εγκαταστήστε τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις αυτών των εφαρμογών.

Δείτε επίσης:

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.