Προβολή και επεξεργασία PDF

Με το ABBYY FineReader, μπορείτε εύκολα να προβάλετε, να επεξεργάζεστε, να σχολιάζετε και να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε οποιονδήποτε τύπο PDF, ακόμη και σε όσα προέρχονται από απλή σάρωση έντυπου εγγράφου και συνεπώς δεν περιέχουν κείμενο με δυνατότητα αναζήτησης ή επεξεργασίας.

Προβολή PDF και προσθήκη σχολίων

Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στην Άνοιγμα καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί Έγγραφο PDF:
.

Το επιλεγμένο έγγραφο θα ανοίξει στον Επεξεργαστή PDF για προβολή και σχολιασμό.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιάΣελίδες, Σελιδοδείκτες, Αναζήτηση και Σχόλια στην Έγγραφο καρτέλα για να περιηγηθείτε στο έγγραφο.

Το ABBYY FineReader προσφέρει τα εξής εργαλεία σχολιασμού:

Επεξεργασία PDF

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ABBYY FineReader για να επεξεργαστείτε κείμενο και εικόνες, να δημιουργήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, καθώς και να προσθέσετε τις δικές σας εικόνες. Για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας, μεταβείτε στην Επεξεργασία Περιεχομένου καρτέλα.

Δείτε επίσης: Επεξεργασία κειμένου, Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων.

Προστασία εγγράφων PDF

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ABBYY FineReader για να προσθέσετε ψηφιακές υπογραφές και υπογραφές κειμένου, να κρυπτογραφήσετε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας είτε έναν κωδικό πρόσβασης είτε ένα υδατογράφημα και να διαγράψετε εμπιστευτικές πληροφορίες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μεταβαίνοντας στην  Ασφάλεια καρτέλα.

Δείτε επίσης: Ψηφιακές υπογραφές, Κατάργηση εμπιστευτικών πληροφοριών από έγγραφα PDF, Κωδικοί πρόσβασης και δικαιώματα.

Εργασία με διαδραστικές φόρμες

Το ABBYY FineReader PDF σάς επιτρέπει να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να συμπληρώνετε, να αποθηκεύετε και να εκτυπώνετε διαδραστικές φόρμες PDF. Δείτε επίσης: Εργασία με διαδραστικές φόρμες PDF

Όταν ανοίγετε ένα PDF το οποίο περιέχει διαδραστική φόρμα, τα πεδία της φόρμας επισημαίνονται, ζητώντας σας να επιλέξετε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα ή να πληκτρολογήσετε κάποιο στοιχείο.

Αν συναντήσετε μια φόρμα την οποία δεν μπορείτε να συμπληρώσετε απλώς πληκτρολογώντας κείμενο στα κενά πεδία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εξαγωγή για να πληκτρολογήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες πάνω από τη φόρμα. Δείτε επίσης: Συμπλήρωση φορμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με PDF, βλ. Εργασία με έγγραφα PDF.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.