Αποστολή αποτελεσμάτων OCR στον επεξεργαστή PDF

Το ABBYY FineReader σάς δίνει τη δυνατότητα να στείλετε αποτελέσματα OCR από τον Επεξεργαστή OCR στον Επεξεργαστή PDF, όπου μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφο σημειώσεις και σχόλια και να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που παρέχονται από το ABBYY FineReader για εργασία με έγγραφα PDF.

Για να στείλετε αποτελέσματα OCR στον επεξεργαστή PDF:

  • Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και επιλέξτε Αποστολή στον Επεξεργαστή PDF...
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποστολή προς > Επεξεργαστής PDF...

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας με το έγγραφο στον Επεξεργαστή PDF μπορείτε να το στείλετε πάλι πίσω στον Επεξεργαστή OCR. Για να το κάνετε αυτό, στη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος του παραθύρου του Επεξεργαστή OCR, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί και από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλέξτε Αναγνώριση και επαλήθευση στον Επεξεργαστή OCR. Για να στείλετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο Σελίδες, επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να στείλετε, κάντε δεξί κλικ επάνω τους και κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή επιλεγμένων σελίδων στον Επεξεργαστή OCR στο μενού συντόμευσης.

Όταν στέλνετε το έγγραφο πίσω στον Επεξεργαστή OCR, θα χαθούν τα εξής στοιχεία εγγράφου:

  • συνημμένα
  • σελιδοδείκτες
  • σχόλια
  • σημειώσεις

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.