Σάρωση σε άλλες μορφές

Η εργασία Άλλες μορφές στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα σε δημοφιλείς μορφές (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, και *.djvu) από εικόνες που έχετε λάβει από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο «Νέα εργασία», επιλέξτετην καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην εργασία Άλλες μορφές.
 2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της εικόνας.
 4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.
 5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Επιλογή μορφής εξόδου
   Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή για το αρχείο εξόδου.
  2. Γλώσσες OCR
   Επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας. Δείτε επίσης: Γλώσσες αναγνώρισης.
  3. Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...
   Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας, όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης: Επιλογές επεξεργασίας εικόνας.  
  4. Περισσότερες επιλογές...
   Ανοίγει την ενότητα με τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης μορφής στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής του πλαισίου διαλόγου Επιλογές, όπου μπορείτε να ορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις (μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου κάνοντας κλικ Επιλογές... στο μενού Εργαλεία).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σάρωση σε <μορφή>».
 7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και συμβουλές.
 8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.
 9. Ορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο εξόδου σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, τα αρχεία εξόδου θα τοποθετηθούν στο φάκελο που ορίσατε. Όλες οι εικόνες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.