Σάρωση σε αρχεία εικόνας

Η εργασία Αρχεία εικόνας στο παράθυρο «Νέα εργασία» σας επιτρέπει να δημιουργείτε έγγραφα μόνο εικόνας από εικόνες που λαμβάνετε από σαρωτή ή από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Σάρωση και κάντε κλικ στην εργασία Αρχεία εικόνας.
 2. Επιλέξτε μια συσκευή και ορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ή κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στην περιοχή της εικόνας.
 4. Αναθεωρήστε την εικόνα. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της εικόνας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση ξανά.
 5. Ορίστε τις ρυθμίσεις μετατροπής. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες του εγγράφου εξόδου.
  1. Επιλογή μορφής εικόνας
   Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή αρχείου εικόνας.
  2. Συμπίεση
   Αν επιλέξετε τη μορφή TIFF, θα έχετε τη δυνατότητα να συμπιέσετε σαρωμένες εικόνες. Η συμπίεση εικόνων μειώνει το μέγεθος του αρχείου.
   Η χρήση διαφορετικών μεθόδων συμπίεσης οδηγεί σε διαφορετικούς λόγους συμπίεσης και ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων (απώλεια ποιότητας εικόνας). Υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσετε κατά την επιλογή μιας μεθόδου συμπίεσης, την ποιότητα των εικόνων στο αρχείο εξόδου και το μέγεθός του.
   Το ABBYY FineReader σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες μεθόδους συμπίεσης:
   • PACKBITS
    Δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων και είναι κατάλληλη για ασπρόμαυρες σαρώσεις.
   • JPEG (μορφή JFIF)
    Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για τη συμπίεση εικόνων σε διαβαθμίσεις του γκρι και έγχρωμων εικόνων, π.χ. φωτογραφιών. Συμπιέζει σημαντικά τις εικόνες αλλά προκαλεί ορισμένη απώλεια δεδομένων. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερη ποιότητα εικόνας (θάμπωμα και απώλεια κορεσμού χρώματος).
   • ZIP
    Δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων και λειτουργεί καλύτερα σε εικόνες που περιέχουν μεγάλες μονόχρωμες περιοχές π.χ. στιγμιότυπα οθόνης και ασπρόμαυρες εικόνες.
   • LZW
    Δεν προκαλεί απώλεια δεδομένων και λειτουργεί καλύτερα σε εικόνες με ανυσματικά γραφικά καθώς και σε εικόνες σε τόνους του γκρι.
  3. Ρυθμίσεις προεπεξεργασίας εικόνας...
   Ορίστε τις ρυθμίσεις προ-επεξεργασίας εικόνας, όπως την ανίχνευση του προσανατολισμού σελίδας και τις ρυθμίσεις αυτόματης προ-επεξεργασίας. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις εικόνες του πρωτοτύπου, με αποτέλεσμα OCR μεγαλύτερης ακρίβειας. Δείτε επίσης: Επιλογές επεξεργασίας εικόνας.  
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σάρωση σε <μορφή>».
 7. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο θα δείχνει μια γραμμή προόδου και συμβουλές.
 8. Μετά τη σάρωση της σελίδας, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που θα σας ζητά να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε στη συνέχεια.
  Κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη σάρωσης για να σαρώσετε περισσότερες σελίδες χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση σάρωσης για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.
 9. Ορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο εξόδου σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, τα αρχεία εξόδου θα τοποθετηθούν στο φάκελο που ορίσατε. Όλες οι σελίδες του εγγράφου θα ανοίξουν και στον Επεξεργαστή OCR.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.