Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σύγκρισης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε:

 1. Ένα από τα έγγραφα ως αρχείο Microsoft Word όπου οι διαφορές θα εμφανίζονται με τη χρήση της δυνατότητας Παρακολούθησης Αλλαγών.  
  Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην καρτέλα Διαφορές και επιλέξτε το DOCX σε λειτουργία Παρακολούθησης αλλαγών για το Έγγραφο 1 / Έγγραφο 2.  Σημείωση: ένα αποθηκευμένο έγγραφο είναι μια αναγνωρισμένη έκδοση του αρχικού εγγράφου, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν οπτικές διαφορές και λάθη αναγνώρισης. Συνεπώς, για την προβολή των διαφορών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα έγγραφο αυτού του τύπου.
 2. Ένα από τα έγγραφα ως αρχείο PDF με τις διαφορές που εντοπίστηκαν ως σχόλια.
  Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην καρτέλα Διαφορές και επιλέξτε το PDF με σχόλια για το Έγγραφο 1 / Έγγραφο 2.
 3. Η λίστα διαφορών ως πίνακας του Microsoft Word.
  Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση... στην καρτέλα Διαφορές και επιλέξτε Αναφορά σύγκρισηςs.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.