Αποθήκευση σε PDF

Το ABBYY FineReader σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ολόκληρα έγγραφα PDF ή επιλεγμένες σελίδες. Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές αποθήκευσης.

  • Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF το οποίο θα δίνει στους χρήστες δυνατότητες επιλογής, αντιγραφής και επεξεργασίας του περιεχομένου του, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως > Αποθήκευση ως έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης....

    Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PDF.
  • Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF το οποίο δεν θα δίνει στους χρήστες δυνατότητες επιλογής, αντιγραφής και επεξεργασίας του περιεχομένου του, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αποθήκευση ως στην κύρια γραμμή εργαλείων και επιλέξτε Έγγραφο PDF μόνο εικόνας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως Αποθήκευση ως έγγραφο PDF μόνο εικόνας....

Το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως PDF μόνο εικόνας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PDF.

Για να αποθηκεύσετε μόνο μερικές σελίδες του εγγράφου στο παράθυρο Σελίδες, επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και στο μενού συντόμευσης κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησηςΈγγραφο PDF μόνο εικόνας).

Μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετες ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα Ρυθμίσεις μορφής > PDF του πλαισίου διαλόγου Επιλογές (κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε αυτό το πλαίσιο διαλόγου).

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.