Αποθήκευση σε PDF/A

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε έγγραφα σε μορφή PDF/A, που προορίζεται για μακροχρόνια αποθήκευση.

Τα έγγραφα σε μορφή PDF/A περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση τους:

 • Όλες οι γραμματοσειρές είναι ενσωματωμένες στο έγγραφο (εκτός από μη ορατό κείμενο).
 • Χρησιμοποιούνται μόνο γραμματοσειρές με δυνατότητα ενσωμάτωσης.
 • Τα χρώματα εμφανίζονται σωστά ανεξάρτητα από τη συσκευή.
 • Τα μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα.

Δεν υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

 • ήχος, βίντεο και αντικείμενα 3D
 • δέσμες ενεργειών
 • κρυπτογράφηση
 • συνδέσεις σε εξωτερικό περιεχόμενο
 • περιεχόμενο προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα (π.χ. LZW).

Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF σε μορφή PDF/Α:

 1. Κάντε κλικ στο Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF.... Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Έγγραφο PDF....
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, καθορίστε ένα όνομα και μια θέση για το έγγραφό σας.
 3. Επιλέξτε Δημιουργία PDF/A και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια έκδοση PDF/A από την αναπτυσσόμενη λίστα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα συμβατά με τη μορφή PDF/A από διάφορες μορφές. Δείτε επίσης: Δημιουργία εγγράφων PDF.

Εκδόσεις PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: Η μορφή PDF/A-1 βασίζεται σε PDF 1.4 και υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες:
  • A – accessible – (προσβάσιμη) πρόσθετες απαιτήσεις εγγράφου (ετικέτες)
  • B – basic – (βασική) βασικό επίπεδο συμβατότητας

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: Η μορφή PDF/A-2 βασίζεται σε PDF 1.7 και υποστηρίζει πρόσθετες δυνατότητες:
  • U - Unicode
  • Συμπίεση JPEG2000
  • διαφάνεια
  • συνημμένα PDF/A
  • ψηφιακές υπογραφές

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: Η μορφή PDF/A-3 υποστηρίζει πρόσθετα χαρακτηριστικά:
  • συνημμένα αρχείου σε οποιαδήποτε μορφή

ISO 19005-3:2012.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.