Αποθήκευση εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε ολόκληρα έγγραφα PDF ή μόνο επιλεγμένες σελίδες. Είναι διαθέσιμες διάφορες επιλογές αποθήκευσης.

  • Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο τρέχον έγγραφο PDF, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση στο κύριο μενού. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα.
  • Για να αποθηκεύσετε το τρέχον έγγραφο PDF με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετικό φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί в Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF... στο κύριο μενού. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Έγγραφο PDF....
  • Για να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας ως έγγραφο PDF, όπου οι χρήστες θα είναι σε θέση να επιλέγουν, να αντιγράφουν και να επεξεργάζονται περιεχόμενο, επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Εναλλακτικά, κάντε κλικ Αποθήκευση ως στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Έγγραφο PDF με δυνατότητα αναζήτησης.
    Με αυτή την ενέργεια, το έγγραφο PDF σας θα μετατραπεί σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης χρησιμοποιώντας τις επιλογές αποθήκευσης που είναι επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή. Για να αλλάξετε τις επιλογές αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PDF.
  • Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο PDF χωρίς επίπεδο κειμένου (τέτοια έγγραφα PDF δεν παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να επιλεγεί, να αντιγραφεί ή να υποβληθεί σε επεξεργασία) επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως > Έγγραφο PDF μόνο εικόνας. Εναλλακτικά, κάντε κλικ Αποθήκευση ως στη γραμμή εργαλείων στην Έγγραφο καρτέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Έγγραφο PDF μόνο εικόνας.
    Με αυτή την ενέργεια, το έγγραφο PDF σας θα μετατραπεί σε PDF μόνο εικόνας χρησιμοποιώντας τις επιλογές αποθήκευσης που είναι επιλεγμένες τη δεδομένη στιγμή. Για να αλλάξετε τις επιλογές αποθήκευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές... στο πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις αποθήκευσης στην καρτέλα PDF .

Για να μετατρέψετε μόνο μερικές σελίδες ενός εγγράφου, στο παράθυρο Σελίδες επιλέξτε τις σελίδες που θέλετε να αποθηκεύσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως στο μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην Οργάνωση σελίδων καρτέλα, επιλέξτε τις κατάλληλες σελίδες και κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί στην εργαλειοθήκη.

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.