Εάν δεν ανιχνεύεται ένας γραμμικός κώδικας

Οι περιοχές γραμμικού κώδικα περιέχουν γραμμικούς κώδικες. Εάν το έγγραφό σας περιέχει ένα γραμμικό κώδικα τον οποίο θα θέλατε να αποδώσετε ως ακολουθία γραμμάτων και ψηφίων παρά ως εικόνα, επιλέξτε τον γραμμικό κώδικα και αλλάξτε τον τύπο περιοχής σε «Γραμμικός κώδικας».

Από προεπιλογή, η αναγνώριση γραμμικού κώδικα είναι απενεργοποιημένη. Για να την ενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές... για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ την καρτέλα OCR, και ενεργοποιήστε την επιλογή Μετατροπή γραμμικών κωδίκων σε συμβολοσειρές.

Για να σχεδιάσετε μια περιοχή γραμμικού κώδικα και να την αναγνωρίσετε:

 1. Σχεδιάστε μια περιοχή γύρω από τον γραμμικό κώδικα στο παράθυρο Εικόνα ή Εστίαση.
 2. Κάντε δεξί κλικ στην εργασία και κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου περιοχής σε > Γραμμικός κώδικας στο μενού συντόμευσης.
 3. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Το ABBYY FineReader PDF μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση των ακόλουθων τύπων γραμμικού κώδικα:

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • QR code
 • Patch code

Ο προεπιλεγμένος τύπος γραμμικού κώδικα είναι Αυτόματος εντοπισμός, που σημαίνει ότι οι τύποι γραμμικού κώδικα θα ανιχνεύονται αυτόματα. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανιχνεύονται αυτόματα όλοι οι γραμμικοί κώδικες και ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο χειροκίνητα στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής.

Το ABBYY FineReader μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τους παρακάτω τύπους γραμμικού κώδικα: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A, QR code.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.